การเรียนรู้ห้วง 9 – 14 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 9 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก และการลบ ดังนี้
– แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 36 , 37 , 38 , 396. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/BeJi8OJlUkw
https://youtu.be/dWCIKYPCujs
https://youtu.be/AIKgq7-TLiw

***แบบทดสอบ***

ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่องประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า30–32)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 55-58

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่  10  สิงหาคม  2564
**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ**
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานวันที่  10  สิงหาคม  2564

3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
ห้อง  ป. 4.2,4.3,4.4

4.  รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1  ให้นักเรียนชมวิดีโอ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้แล้วทำแบบทดสอบ
4.2  อ่านหนังสือพาที  บทที่ 4 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก  แล้วทำแบบฝึกหัด  ในหนังสือทักษะภาษา  หน้า  37,38,41,45

5.  สื่อที่เข้าศึกษา
5.1  หนังสือภาษาพาที
5.2  แบบฝึกหัด ทักษะภาษาป.4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMI4HG

……………………………………..

วันที่ 10 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  10 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์(ครูโฟม)
ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษานิทานมา 1 เรื่องจากช่องทางใดก็ได้ เช่น ยูทูบ (YouTube) เว็บไซต์ ตามความสะดวก

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง สรุปข้อคิดจากนิทาน ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบ
👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciWB88j
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/ZG17f5dLQaM

bancovid_04
bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 scijb009

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 56 – 61, 66 – 72   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  11 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ส่งรูปภาพพืชภายในบริเวณบ้าน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 11สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะอุ่นและระบายสีวรรณอุ่นลงในสมุดวาดเขียนดูตัสอย่าวจากหนังสือเรียนหน้า215. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณอุ่นและระบายสีวรรณะอุ่นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า21ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า21และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า29นะคะ

bancovid_07
 วันหยุด
bancovid_08
วันหยุด
bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-29
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-26 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/–JlXxzG0OA

ตัวอย่างแบบฝึกหัด https://www.canva.com/design

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 40 , 41
📌 หน้า 40 ข้อ 2 และ หน้า 41 ข้อ 3 (เก็บคะแนน)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vVd89q00k0Y

bancovid_11
1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 14 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่องทบทวนการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2 ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :

https://www.youtube.com/watch?v=0j0UH51z2sw

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ช่องทางการเรียนรู้ห้อง ป.4.2

ช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4.2

ตารางการเรียนรู้รวม

640808a

ตารางการเรียนรู้ของห้อง 4.2

640808c

 

ช่องทางการเข้าเรียนแบบสด

ให้นักเรียนปริ้นท์หรือบันทึกหน้านี้ไว้เพื่อความรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สามารถเรียนแบบสดได้ กรุณาเข้าเรียนให้ถูกห้องและตรงเวลา

วันจันทร์

คณิต เวลา 10.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvfครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันอังคาร

ภาษาไทย 10.00 น. 640808f2วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.4รหัสห้อง nje-gvbh-xxnครูนภาพร

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/nje-gvbh-xxn

ภาษาไทย 11.00 น.640808f3วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.7รหัสห้อง wri-ihue-mdi

ครูจักรพงศ์

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/wri-ihue-mdi

วันพุธ

วิทยาศาสตร์ 09.00 น.640808e2วิชา วิทยาศาสตร์ ป.4.1 – ป.4.7 (Website)

ครูพิริยะ
https://bit.ly/jbsci2021

English Math 11.00 น.640808d2รหัสห้อง mio-waam-dvf

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันพฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ 09.00 น.
640819e
ควรใช้เมล์ของโรงเรียน @jb.ac.th เข้าเรียน

รหัสห้อง fvf-uyws-ssn

หรือคลิก
https://classroom.google.com/

คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี) 10.00 น.
640809e5

รหัสห้อง nxd-uqed-yow

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/nxd-uqed-yow


หรือประสานงานครูผู้สอนเพิ่มเติมที่
line ด้านล่าง)

640808g

 

วันศุกร์

สังคมศึกษา 09.00 น. 640808e3วิชา สังคม/พระพุทธศาสนา

รหัสห้อง ewm-socx-kpt

ครูประภัสสร

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/ewm-socx-kpt

คณิต เวลา 11.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvf

ครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

 

สำหรับ link
เรียนย้อนหลังนอกเวลา ครูจะแจ้งในกลุ่มหลังจากที่ครูประจำวิชาส่งมาครับ

ขอให้ทุกคนอดทน ต่อสู้ อย่าท้อถอย มุ่งมั่นในการเรียน
เพราะเนื้อหา ป.4 คือเนื้อหาพื้นฐานที่จะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต่างๆ
หากมุ่งหวังแต่ความสบายในวันนี้
วันข้างหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องเดือนร้อนเพื่อหาที่เรียนให้เราแน่ๆ
การตั้งใจเรียนคือส่วนหนึ่งของการแสดงความกตัญญูด้วยการกระทำ
มีน้ำหนักมากกว่าคำพูด

การเรียนรู้ห้วง 2 – 7 ส.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 2 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การหาตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 5-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/A35xzd45FYw
https://youtu.be/FTGutF8Nlm0

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่4.การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ในหนังสือเรียน หน้า24–27)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4. หน้า 46-506.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย     ป.4.2-4.42. งานของวันที่  3   สิงหาคม   25643. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1  ทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะ หน้า 32-35
5.2 ให้นักเรียนถ่ายคลิปการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะในหนังสือวรรณคดีลำนำ หน้า36  และอ่านออกเสียงตามปกติในหน้า 37  (ตามตัวอย่างในคลิปที่แนบมานี้)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง มาตราตัวสะกด https://youtu.be/aUZ42HPClLU
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองและร้อยแก้ว  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 3 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 อัลกอริทึม การทอดไข่เจียวที่ครูแจกตอนช่วงที่เปิดเรียนปกติให้เสร็จ  ส่วนคนที่ส่งกับครูแล้วไม่ต้องทำ  แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าส่งรึยังให้นักเรียนทำใหม่ โดยสามารถปริ้นใบงานจากไฟล์ที่ครูส่งหรือถ้าใครไม่สะดวกปริ้นใบงานให้ทำในสมุดคอมพิวเตอร์  เขียนชื่อ นาม-สกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนแล้วให้ส่งงานโดยการถ่ายรูปชิ้นงาน(เก็บใบงานไว้กับนักเรียนก่อน) ส่ง e-mail มาให้ครูพร้อมทั้งแนบไฟล์รูปภาพ (ถ่ายชัดๆนะคะ) ที่ e-mail – krungor@jb.ac.th (ห้อง 4.3 4.4 4.2 เรียนสดกับครูแล้วสามรถส่งได้) แต่ห้องอื่นๆยังไม่ได้เรียนกับครู ไม่สามารถส่งได้ให้รอครูสอนสดก่อน ผู้ปกครองสามรถสอนให้นักเรียนส่งได้ ก็สามาถส่งมาได้เลยค่ะ
bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 scijb0083. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 44 – 55   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปหน้า43ในข้อ1คะแนนเต็ม20คะแนนและหน้า44ข้อ2คะแนนเต็ม10คะแนน

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 43และหน้า44

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-23และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ที่น่ารักและขยันเรียนทุกคนและในยูทูป
https://youtu.be/NH8AZr0oRaY

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอทั้ง 2 วิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 7 ข้อ 7 Draw and write about your favourite subject. (ให้วาดรูปและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบ โดยดูตัวอย่างประโยคจากข้อที่6)

4.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้า 6 ข้อ 6 หน้า 7 ข้อ 7,8

https://drive.google.com/file/d/14lqvq5bhtkkKV6Z_VqUbTqhlHFiY77Q6/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=LqF8XjWtKns

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/eCmGusep914)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ทำใบงานเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
**ใบงานตอนที่ 2 มีคำตอบซ้ำกัน 2 ข้อ คือการเรียบเรียงนำเสนอให้เปลี่ยนอีกข้อเป็นกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา**

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/eCmGusep914

bancovid_09
 1. รายวิชา พระพุทธศาสนา

2. งานของวันที่ 6 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 8-9 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-11
6. สื่อที่เข้าศึกษา : https://youtu.be/lJlEkc7Wt3s

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEmM6ik7b0/fZOPe__wwy_tDovQ7JRGkA/view?utm_content=DAEmM6ik7b0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 วิชาสุขศึกษา
แจ้ง นร.ที่รัก ห้อง 4.2-4.7 ในวิชาสุขศึกษาสำหรับเทอมที่1นี้เรียนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้ว ขอให้ ทุกคนทำแบบวัดฯ หน้า1-19และแบบทดสอบที่ส่งให้แล้วทั้ง 2 หน่วย ครูจะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดส่งแบบวัดฯ

ลิงก์เข้าแบบทดสอบทั้ง 2 อันอยู่ข้างล่างตารางนี้

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 7 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://youtu.be/NnmFp78W2Ds
5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 19 – 24 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 1-4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PSnY9Cbq9X0

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 37,38,39,40,416.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ
,ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง คำไวพจน์ ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบมาให้
👉🏻 https://forms.gle/ygiPZpcBnANDzZck8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ให้นักเรียนทำตามคลิป การเข้า Google classroom โดยใช้ e-mail ของที่คุณครูสมัครให้ เช่น 22630@jb.ac.th password jb12345678

5. จากนั้นให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google classroom ตามห้องของตนเอง ตามที่ครูส่ง รหัสแสดงชั้นเรียน หรือ ลิ้งค์ ให้  4.2 รหัสชั้นเรียน pn2gb62 หรือ ลิ้งค์ https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62 (ถ้านักเรียนเข้าชั้นเรียนของห้องตนเองได้ 10 คะแนน)

❌งาน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบตัวชี้วัด ป 4/1 ( แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ครั้งเดียว นักเรียนไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะ ตรวจสอบก่อน คลิกส่ง) 10 คะแนน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=HsRZLbLbud0 7. e-mail ของนักเรียน ตามไฟล์นี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 scijb007
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาทบทวนจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่1ตั้งแต่หน้า8-16
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปเมื่อวันเสาร์หน้า18มี3ข้อๆละ10คะแนนเช่นข้อ1.เป็นรูปชิงช้ามีพื้นผิวแบบไหน…..และรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นรูปอะไรนักเรียนก็วาดภาพรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 18

5.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบพัฒนาทักษะหน้า 22-23 ในหนังสือแบบประเมินศิลปะที่ครูแจกไปใหม่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่1เรื่อง มองเห็น คิดเป็น ทำได้ ตั้งแต่หน้า8-16และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ครั้งหน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักและขยันเรียนทุกคน

bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2. งานวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด (vdo ให้ดูในกลุ่มไลน์ของห้อง)
ตัวอย่าง 1. Maths วิชาคณิตศาสตร์
2. Music วิชาดนตรี

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 5 ข้อ 1,2,3,4 (เขียนลงไปในหนังสือได้เลย)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5.ทำใบงานเรื่องหลักฐานชั้นต้นชั้นรอง

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สิทธิเด็ก ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 15-16 และหน้า 22-23

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/yKDmEhmsIgM

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEknchGPY8/cfzN1AIuiVS2XWxAohqOag/view?utm_content=DAEknchGPY8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา หน่วยที่2เรื่อง ครอบครัวและเพื่อนในหนังสือสุขศึกษาหน้า17-25หัวขัอ
-คนดีที่ทุกคนรัก
-การปฏิบัติตนต่อเพื่อน
-พฤติกรรมทางเพศ
-การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาในหน้า10-19

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

@นร.ที่รักทุกคนเมื่อทำแบบวัดจบถึงหน้า 19แล้วเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้ชัดเจนที่หน้าปกแล้วครูจะแจ้งว่าจะให้ส่งวันไหน สำหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาในเทอม 1 เรียนจบแล้ว คะแนนจะอยู่ในแบบวัดที่ส่งมาจ้าขอให้ทุกคนโชคดี รักษาสุขภาพนะจ้ะ

bancovid_11
 https://youtu.be/trmPUHkElYU

 

 ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 12 – 17 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 12 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การนำค่าประมาณไปใช้ ดังนี้
– แบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 18
– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 20-22

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/gJBiTmV-q9w

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 12 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 34,35,36

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง
ครูนภาพร ห้อง ป.4.2 – 4.4
ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.5 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 2 (เรื่อง เงินตราและสำนวน)
5.2 ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา ป.4 หน้าที่ 15 – 16 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ4 และหน้าที่ 18 ข้อ 2 ข้อ 3

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 หน้าที่ 28 – 33 (ทบทวน
6.2 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
https://www.youtube.com/watch?v=HKED12QOizo
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/99

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ บทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว
4.2 ให้ทำแบบฝึกหัด บทที่ 8
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว ❌❌ให้นักเรียนลองคิดคำตอบเองก่อนนะคะ❌❌ แล้วค่อยดูเฉลยที่ครูส่งให้ดู ลอกคำตอบลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ
5.สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนบทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว คลิปวีดีโอ แบบฝึกหัด
https://youtu.be/uEGD1GiG7-k

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 scijb006
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 18 – 27  (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน

6. สื่อที่เข้าศึกษา  http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/YJOguBaBubk) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 15
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นที่ว่างโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 15 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/YJOguBaBubk

bancovid_07
 👨‍💻 ห้องเรียนGoogle Classroom👩‍💻
👧 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4.2🧑🌸 คุณครูทิพย์วรรณ วิจารณ์พล
🌸 คุณครูเขมจิรา เขียวดีรหัสเข้าห้องเรียน👉 m4hxg67ลิ้งเข้าห้องเรียน
https://classroom.google.com/c/MzcwNDg3NTM5ODg5?cjc=m4hxg67

😊ขอให้นักเรียนใช้ account นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ เข้าร่วมห้องเรียนทาง Google Classroom นะคะ เช่น 12345@jb.ac.th😊

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/vjg5OVpu2sI)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. จะมีใบงานเเจกให้ มานัดรับวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vjg5OVpu2sI

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การลดปัญหาความขัดแย้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-14 ดูตัวอย่างในไฟล์รูปภาพที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://www.canva.com/design/DAEjlc2dqrU/yr0DOgIUyxEH8ABwgVMHNg/view?utm_content=DAEjlc2dqrU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube:

https://youtu.be/cMGgPAXNOgw

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กระดูกและข้อต่อในหนังสือสุขศึกษาหน้า12,13,14หัวขัอ
-ลักษณะของกระดูกและข้อต่อ
-หน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อ
-วิธีดูแลรักษากระดูกและข้อต่อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า5บอกวิธีดูแลกระดูกในแผนผังความคิดและทำแบบประเมินผลในหน้า6,7,8,9

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

bancovid_11
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เสาร์หรรษา

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ถ้าอยากทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เตรียมแบบฝึกหัดหน้า 37 ไว้รอ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ไม่มี

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/1EFzbOMBxII

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

 

 

 

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4


นัดหมายเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

bit.ly/jbsci2021

 

jbsci2021a

วันที่ 13 – 17 ธ.ค. 2564

jbsci2021b
ทดลองเรียนผ่านระบบ meet & live streaming on youtube


คลิก

……

 1. เนื้อหาของสัปดาห์นี้ คลิกที่นี่
  .
 2. ดูคะแนนของบทที่ 1 คลิกที่นี่
  .
 3. ทบทวนเนื้อหาภาคเรียนที่ 1 สามารถดูได้จากด้านล่างนี้
  .
 4. คำถามภาคเรียนที่ 1 ที่มักออกบ่อย คลิกที่นี่

……

(เลื่อนเพื่อเข้าระบบ WE ด้านล่าง)

ระบบ WEwemenu2
เป็นการทดลองเพื่อลดปัญหา 2 เรื่อง

 1. การใช้ทรัพยากรน้อยในการรับชม
  (สำหรับเด็กนักเรียนที่ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ)
 2. การสื่อสาร

แนะนำการใช้งาน WE

1. ระบบ we สามารถเข้าที่
https://we.kruchamp.com

2. สามารถศึกษาคู่มือ (เลือกได้ตามรูปแบบทีสะดวกทั้ง VDO , PDF, Webpage)
โดยคลิกที่ “คู่มือการใช้งาน” หรือเข้าที่
https://we.kruchamp.com/handbook/

3. เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่บทเรียน” หรือเข้าที่
https://we.kruchamp.com/lms/login/

wesci01

jbsci2021c

กรณีวิธี live streaming on youtube แบบผสม

 1. คลิกผ่าน link ในหน้านี้ (จะสามารถแสดงได้เมื่อครูได้เริ่มสตรีม)
  โดยจะเตรียมการอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเวลา
 2. กดติดตามในหน้า
  https://www.youtube.com/channel/UCWd00j8SgdLGgJRPPrl3xgA

  เมื่อมีการสตรีมจะมีการแจ้งเตือนว่าช่องกำลัง LIVE หรือ สด (ตัวสีแดง)
 3. นักเรียนที่เรียนขณะสตรีมจะสามารถพิมพ์ถามได้ขณะนั้น
  (ขอความกรุณาอย่าพิมพ์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือพิมพ์ส่งถี่เกินกำหนด :
  flood)
 4. นักเรียนที่ดูแบบย้อนหลังหรือกลับมาทบทวน
  สามารถพิมพ์ถามในช่องแสดงความเห็นได้ครับ
 5. กรุณาเรียนรู้และรักษามารยาทในการสื่อออนไลน์
  และพึงระวังการกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯทุกกรณี


การใช้งานระบบ WE

ระบบ WE

jbsci2021e

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1

 

 

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2

ดัชนีสื่อ

jbsci2021d

1. การทดลองเรียนวันที่ 30 มิ.ย. 644
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน google meet
ข้อดี นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพูด
ข้อเสีย

 1. นักเรียนบางคนปิดไมค์เพื่อพูดคุยเล่นระหว่างเพื่อนโดยไม่สนใจต่อกติกาครูจึงต้องทำตามที่ตกลงไว้
 2. ตัวโปรแกรมใช้ทรัพยากรมากนักเรียนบางคนใช้งานจนอินเทอร์เน็ตหมดต้องแก้ปัญหาด้วยการไปนั่งตรงบันไดหอพักอีกแห่งเพื่อใช้สัญญาน
  wifi
 3. การเรียนตามเวลาชั่วโมงปกติ (2 ชม.) ทำให้นักเรียนบางคนแบตเตอรีหมด

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

2. การทดลองเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่
 3. การเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่เพียงพอ (1 ชม.)

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

3. การทดลองเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

4. การทดลองเรียนวันที่ 4 ส.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube และครูใช้การสอนคู่ด้วย google meet (ทางไกลในกรณีล๊อคดาวน์)

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้
 6. ครูหลายคนสามารถช่วยกันสอนได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง
 3. ระบบเสียงของครูต้นทางที่ 2 ยังต้องเพพิ่มระดับเสียง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

5. การทดลองเรียนวันที่ 3 พ.ย. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube ,ใช้การสอนคู่ด้วย google meet และระบบ WE
(ทางไกลในกรณีเปิดแบบผสม)

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้
 6. ครูหลายคนสามารถช่วยกันสอนได้
 7. ระบบ WE เมื่อทำข้อสอบหรือกิจกรรมสามารถตรวจสอบว่าทำหรือยัง
  และดูคะแนนได้ด้วยตนเอง

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง
 3. ระบบเสียงของครูต้นทางที่ 2 ยังต้องเพพิ่มระดับเสียง
 4. นักเรียนยังเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง จึงทำคู่มือแบบละเอียดให้

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

การเรียนรู้ห้วง 5 – 10 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 5 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้
สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน
และเต็มล้าน ดังนี้

– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 14-19

6. สื่อที่เข้าศึกษา

https://youtu.be/Uj8H3Fv0xhI

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้แลรักษาของใช้(ในหนังสือเรียน
หน้า12-16)

4.2ให้ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของเช่น การจัดตู้เสื้อผ้า
การจัดกระเป๋านักเรียน

5.วิธีการ

5.1ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับศึกษาความรู้จากหนังสือจนงานที่ปฏิบัติเป็นระเบียบ

5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 หน้า 21-28

6.สื่อ

หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 6 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ, ครูจักรพงศ์ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ให้ทำลงในกระดาษ A4
หรือกระดาษรายงาน โดยมีหัวข้อคำถามอยู่ท้ายคลิปวิดีโอ

6. สื่อที่เข้าศึกษา

6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)

https://youtu.be/7jK_Q1maRgE

bancovid_04
1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 25643.ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข
ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6
โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย
(ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)

หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง
ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม

5.วิธีการ

ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ

6.สื่อวิดีโอ
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011

 (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 scijb0053. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บ https://bit.ly/scijb005 ให้เข้าใจ
4.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาชิ้นงานเดิมและทำแบบฝึกให้เสร็จ (ให้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2) โดยสร้างศึกษาข้อมูลจากคลิปการทดลองทั้ง 3 คลิปที่อยู่ในเว็บ
4.3 วิธีการสำหรับนักเรียนที่เคยเข้าเรียนและนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนจะระบุไว้ในหน้าเว็บดังกล่าว

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 บันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดวิทยาศาสตร์ *เล่มหนา*
5.2 ทำกิจกรรมตามลำดับที่ระบุในเว็บ

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://bit.ly/scijb005

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 13
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นผิวโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 13 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo

bancovid_07
 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4.22. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอ
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 30
(ภาษาอังกฤษเล่มม่วง)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด () https://youtu.be/kryh3lQLb6o โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาและจดบันทึกในสมุดวิชาประวัติศาสตร์
5.2 ทำแบบฝึกที่อยู่ท้ายคลิป

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/kryh3lQLb6o

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-13
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตอบคำถามลงในสมุด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-12

6. สื่อที่เข้าศึกษา :
ลองดูวิดีโอนี้ใน https://youtu.be/lPYbkgK5deI
และ
https://youtu.be/dz6eba2bl2Q

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กล้ามเนื้อและกระดูกในหนังสือสุขศึกษาหน้า9,10,11หัวขัอ
-ประะเภทของกล้ามเนื้อ
-การทำงานของกล้ามเนื้อ
-วิธีดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า 4ข้อ1,2
หน้า5บอกวิธีดูแลกล้ามเนื้อในแผนผังความคิด

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียน

bancovid_11
 1. รายวิชา พลศึกษา ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/7C3pJRbynhk) โดยเนื้อหาจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ฝึกปฏิบัติตามในบริเวณที่เหมาะสม เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ฝึกปฏิบัติตามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
5.2 ให้ทำแผนผังความคิดในกระดาษ หรือสมุดวิชาพลศึกษา นำส่งตอนเปิดเทอม
5.3 หากนักเรียนคนใดอยากนำเสนอคลิปตัวเองออกกำลังกาย ความยาวไม่เกิน 10 วินาที สามารถถ่ายเก็บไว้ได้แล้วรอครูแจ้งช่องทางการส่ง (ไม่บังคับ)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/7C3pJRbynhk

 

 

 

 

รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) วันที่ 6 ก.ค. 64

1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

3.ครูผู้สั่งและมอบหมายให้เผยแพร่ ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6 โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย (ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)
หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม
5.วิธีการ
ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ
6.สื่อวิดีโอ https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011/ (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

***หากเข้าดูไม่ได้ ให้เข้าดู vdo จาก link นี้  http://homeroom.kruchamp.com/?p=537