การเรียนรู้ห้วง 15 – 19 พ.ย. 64

วันจันทร์

  • ไม่มีการบันทึก

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

การเรียนรู้ห้วง 8 – 12 พ.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา, ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 5 , 6 , 7
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง การบอก อ่านและเขียนเศษส่วนและจำนวนคละ
ในลิงก์ https://forms.gle/bNd7MG4i316YH8S17

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PH404TxS46o
https://youtu.be/N5WlMoBOyec

นาฏศิลป์

1. รายวิชานาฏศิลป์ ป4.1 ,4.2 ,4.4
2. งานของวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูสมจิต  เจียงพรม
4. รายละเอียดของการศึกษา
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาศิลปะ หน้า 134 – 137
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
(.) คลิปการสอน Meet :
(.)คลิปการสอน Meet :
(.)สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง https://drive.google.com/file/d/1bUHS5jpftOa1ARIc46IHjK0g8aLUkIwi/view?usp=sharing
5. ชิ้นงานที่ต้องทำ
5.1  ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง
(.)ไฟล์ใบงานเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง  https://drive.google.com/file/d/1XXagqq9Q8YN2rLC6goUaTunENK_wJJb7/view?usp=sharing
5.2  ให้นักเรียนอัดคลิป VDO การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว
(.)ไฟล์เพลง สำหรับอัด VDO การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว https://drive.google.com/file/d/1XG9HqVzvOJw4B9iTfxY4Y5EC-Wm5474g/view?usp=sharing
(.)ช่องทางการส่งVDO  https://forms.gle/yVrPSW7GkU2uAh7V8 เว็บไซต์ของครูสมคิด : https://sites.google.com/view/rumthai
bancovid_02
รอครูผู้สอน
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เข้าอ่านรายละเอียดจากข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ชัดเจน
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่องการเขียนรายงาน (เก็บคะแนน)
https://forms.gle/MK7rEq84Kqx6xSjQ9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/323/

……………….

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 104 – 105

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 ดวงจันทร์ของลำเจียก
https://youtu.be/bgLLTv048Ik

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยากาคำนวณ) ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน งานที่สั่งมี 2 ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้ (งานวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 2 หน้า 11-12 โดยให้นักเรียนออกแบบการ์ดอวยพรวันเกิด ตามคำสั่ง โดยตัวละครสามารถเลือกได้จากโปรแกรม Scratch และใช้ชื่อตัวละครตามในโปรแกรม เช่นตามตัวอย่างที่ครูส่งให้ จะมีกี่ตัวก็ได้ ข้อความที่อวยพรจะเป็นข้อความอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอวยพรวันเกิด  พร้อมทั้งตกแต่งระบายสีการ์ดมาด้วยนะคะ                                                                                      📌📌เวปไซต์ของโปรแกรม Scratch (online) http://www.scratch.mit.edu สามรถเข้าไปใช้โปรแกรมและดูตัวละคะได้นะคะ ( วันนี้ครูสอนไปแล้วค่ะ)

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 sci642-3

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ https://bit.ly/jbsci2021 โดยมีลิงก์ VDO ย้อนหลังให้ชม
4.2 ให้นักเรียนเข้าระบบ WE โดยศึกษาจากคู่มือก่อน และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน (ดูรูปแบบตัวอย่างตามคู่มือ)
4.3 ให้นักเรียนทำกิจกรรมหลังเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ https://we.kruchamp.com/lms/course/view.php?id=2#section-4

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 10 – 20   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  10 พ.ย. 64 ) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (อยู่ในระบบ WE)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://bit.ly/jbsci2021

คู่มือการใช้งานระบบ we
1. รูปแบบ PDF https://we.kruchamp.com/we_user_manual/we_user_manual.pdf

2. รูปแบบ VDO และ website https://we.kruchamp.com/handbook/index.htm

ตัวอย่าง กรณีนักเรียนมีเลขประจำตัวนักเรียน 98765
ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 98765
รหัสผ่านคือ Jb@98765
(ตัว J พิมพ์ใหญ่ ตัว b พิมพ์เล็ก @ และตามด้วยเลขประจำตัว ทั้งหมดพิมพ์ติดกัน)

bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอพร้อมความหมายลงไปในสมุด
4.2 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile Unit 4 Lesson 2หน้าที่ 50-51

https://drive.google.com/file/d/1Ty_kU9lS1FDil1zdPYW-uPaNMozannuN/view?usp=drivesdkผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 ทั้งหมด 9 ข้อ สามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่หน้า 60 ค่ะ

bancovid_09
bancovid_10

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การเรียนรู้ห้วง 1 – 5 พ.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 1 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา, ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน (เล่มใหญ่) หน้า4 , 6 , 7
5.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 2 , 3 , 4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/aTk2CFNJxAs
https://youtu.be/HneRntVuFk4

นาฏศิลป์

1. รายวิชานาฏศิลป์ ป4.1- 4.4
2. งานของ วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3. ครูผู้สอน ครูสมจิต  เจียงพรม
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน (multiplication sign)(multiplication sign) ไม่มีการบ้าน(multiplication sign)(multiplication sign)
(*)แนะนำบทเรียน   สื่อการสอน  ช่องทางการเรียน
(double arrow right)คลิปการสอนวันนี้  4.1 – 4.4 https://drive.google.com/file/d/1Rcxq3nXYtkEauHXLRPXk0qe8kSQhUUIp/view?usp=sharing
bancovid_02
รอครูผู้สอน
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย2. งานของวันที่ 2 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดการเขียนจดหมายลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษA4 ตามตัวอย่างในเว็บไซต์ที่กำหนดให้
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่องการเขียนจดหมาย (เก็บคะแนน)
https://forms.gle/fXaX2mCSupdKyxHd8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/313/
https://youtu.be/QAudiDcEgjw

……………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  2 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 101-102

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/JonOJwNmWyc

bancovid_04
 วิชาเทคโนโลยี
การบ้านของสัปดาห์นี้นะคะ ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้ ทำลงในสมุดวิชาเทคโนโลยี (เน้นทำให้เรียบร้อยนะคะ) ขึ้นหน้าใหม่เลย ไม่ต้องส่งจะตรวจในชั่วโมงสัปดาห์หน้า 10 คะแนน (สมุดเอาไว้ส่งตอนเปิดปกติค่ะ)
bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 sci642-2

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ https://bit.ly/jbsci2021 โดยมีลิงก์ VDO ย้อนหลังให้ชม
4.2 ให้นักเรียนเข้าระบบ WE โดยศึกษาจากคู่มือก่อน และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน (ดูรูปแบบตัวอย่างตามคู่มือ)

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 3 – 9   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  3 พ.ย. 64 ) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (อยู่ในระบบ WE) https://we.kruchamp.com/lms/course/view.php?id=2#section-3

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://bit.ly/jbsci2021

bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 28 ตุลาคม 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอพร้อมความหมายลงไปในสมุด
4.2 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile Lesson 1 หน้าที่ 46-49
https://drive.google.com/file/d/1NSPaNqnn1Aatk1X71hbrheDz1OGQiw0i/view?usp=drivesdk

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 2 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาตามที่รูปภาพที่ครูส่งให้ลงในสมุด
4.2 ทำใบงานที่ 1 ทั้งหมด 10 ข้อ

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 52-60
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ หน้า 43-49 ตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 50-51

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/RsgnUDBHgzo

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEucgen6Mc/KkZpexzy-ktAcimNcnE_RQ/view?utm_content=DAEucgen6Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 1. รายวิชาสุขศึกษา2. งานของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 32 – 33
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=g3lhd1IlJGw
5.2 ให้นักเรียนแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 ในหน้าที่ 20  ข้อที่ 2  หน้าที่ 21 ข้อ 1,2
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

english science

การเข้าเรียนวิชา English Science ป.4 ภาคเรียนที่ 2

 ตารางเวลาเรียน

วันศุกร์ Fri. ป.4.4- 4.7 (Meet)  เวลา 09.00-10.00 น.

วันศุกร์ Fri. ป.4.2- 4.3 (Meet)  เวลา 10.00-11.00 น.

 

ช่องทางการเข้าเรียน

https://meet.google.com/tmg-dbdq-qmy
รหัสเข้าประชุม tmg-dbdq-qmy

engsci4

รายการชมย้อนหลัง (เรียงตามวันที่ก่อน – หลัง)

การเรียนรู้ห้วง 26 – 29 ต.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
ปิดภาคเรียน
bancovid_02
ปิfภาคเรียน
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
https://youtu.be/nfWYJr5KhDA

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้าน แต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาและข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชานี้ครับ

………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดี)

2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/48U2pyM0GTs

หมายเหตุ คาบนี้ไม่มีการบ้านครับ
แต่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคลิปวิดีโอตามที่ครูแนบมาให้ครับ

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปบทเรียนที่ครูส่งให้ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 จากการศึกษาคลิปบทเรียนนักเรียนได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาเทคโนโลยี( ครูจะตรวจโดยการถามนักเรียนในสัปดาห์หน้าที่เรียนออนไลน์กับครู)

5. สื่อที่เข้ากัน(ตอนที่ 1) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003 (ตอนที่ 2) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-004 👉👉โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก ควบคู่ไปด้วยนะคะ
https://youtu.be/MgZzF-577_Y
https://youtu.be/A9xb9KhNv98

bancovid_05
วิทยาศาสตร์
ทดลองเข้าใช้งานระบบ we
โดยศึกษาคู่มือและเข้าเรียนที่ https://we.kruchamp.com/
bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือแบบฝึกหัด Smile Lesson 1 หน้าที่ 34-36
https://drive.google.com/file/d/1tBPYlVG7ErkEng3w3Mh3QR-4jVv_yOZb/view?usp=drivesdk

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 28 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาเเละชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WMOhwhqXles

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้านเเต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ครูเเนบมาค่ะ

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 52-60
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำชิ้นงานเป็นการบ้านลงในกระดาษรายงานตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/RsgnUDBHgzo

การบ้าน :https://www.canva.com/design/DAEt-gxzR7g/vopflMM3FryOvmlZxtYdNQ/view?utm_content=DAEt-gxzR7g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชาสุขศึกษา2. งานของวันที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 28 – 31
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=qlywovO_O10
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 4.2

ตารางการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ช่วง covid

time_b641

time_b642

การเรียนรู้ห้วง 20 – 25 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 20 กันยายน  2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 106,107 และ 110-113)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/2tyQSLam4JE
https://youtu.be/ZpPiihKIFYU

bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)2. งานของวันที่  21 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนใน google form
👉🏻  https://forms.gle/ffZh6WMURjdTSVVh6

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/PrZfxI8PQWc

bancovid_04
 👉เวลา 10.00-11.00 น. ชั้น ป.4/2 4/3 วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ

1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว

2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1 4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3

6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7
2. งานของวันที่ 22 กันยายน 2564 scijb014
3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 110 – 116   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  22 ก.ย. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)
6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/324-scijb014
bancovid_06
 ทบทวนก่อนสอบ และเข้าทดสอบปลายภาคเรียนวิชาศิลปะ ป.4ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGnsจากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9 

ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้

bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 23 กันยายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายในหนังสือเรียนSmile หน้า 22 ลงในสมุด
4.2  ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้า 22
-แบบฝึกหัด Smile หน้า 19,20 โดยคนที่ส่งหนังสือกับครูแล้วให้ทำลงในสมุดตามตัวอย่างที่ครูบอกในวิดีโอเลยค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1P9RueOpPJtkRHiW5VKE3Y2iqBSBJO9Mu/view?usp=sharing

 

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 23 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/L6neTuXJj9A)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 26 (ข้อที่3) หน้าที่ 28 (ข้อที่1) หน้าที่ 30-31

5.ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 26 (ข้อที่3) หน้าที่ 28 (ข้อที่1) เเละหน้า 30-31

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/L6neTuXJj9A

bancovid_09
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาพระพุทธศาสนาhttps://forms.gle/9pC35SB7Dynqy55z9

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

 

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 18 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 03แบบประเมินตัวชี้วัดฯบทที่ 3 เกมหรรษา   จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMVqG3yGkpXPhqOEsvpPPvkKJ_aT8r8NeBp6KADH3t5KMoRw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศสอบวิชาสังคมและพระพุทธ

ประกาศสอบปลายภาคศิลปะ

ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

…………………………

ผปค. สามารถตรวจว่านักเรียนคนไหนเข้าสอบวิชาสุขศึกษา (2 ชุด) วิชาการงานอาชีพ (2 ชุด) และวิชาศิลปะ ได้ที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/sum.htm

วิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/174/

วิชา ภาษาไทย (วรรณคดี)
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/184/

วิชา คณิตศาสตร์
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/199/

วิชา ภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/215/

วิชา สังคมและพระพุทธศาสนา
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/211/
วิชา วิทยาการคำนวณ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/237/

วิชา การงานอาชีพ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/250/

วิชา ดนตรี
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/255/

วิชา English Math
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/227/

วิชา ประวัติศาสตร์
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/263/

**งานทุกชิ้นที่แจ้งเป็นงานล่าสุดในวันที่ 20 กันยายน 2564

การเรียนรู้ห้วง 13 – 17 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 13 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 96-100)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/CRrZNlK5hWc
https://youtu.be/rejcFSdaIww
https://youtu.be/aabhAweqxtM

bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  14   กันยายน   2564

3. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร      ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

-ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด   จะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
–  https://youtu.be/ywJR4uuMlXA
–  https://youtu.be/vS0iowkln0c
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่   7   เรื่อง   แรงพิโรธจากฟ้าดิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  69-76
5.3  ทบทวนเนื้อหาบทที่  8   เรื่อง  ไวรัสวายร้าย
5.4  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย  ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  78,79,80(ข้อ 7),81 (ข้อ2),82,84

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  หนังสือทักษะภาษา ชั้นป.4
6.2  หนังสือแบบฝึกทักษะภาษา  ชั้นป. 4
6.3 –  https://youtu.be/ywJR4uuMlXA
6.4 –  https://youtu.be/vS0iowkln0c

หมายเหตุ   ***
1.  นักเรียนที่เข้าเรียนเสมอ จะทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งวันนี้ไปเกือบครบสมบูรณ์แล้ว  สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็ค่อยๆทำไปนะคะ สงสัยให้ถามได้ในไลน์กลุ่มค่ะ
2.  เทอมนี้  จะเรียนถึง บทที่ 8  ไวรัสวายร้าย นะคะ
3.  ทำแบบฝึกทักษะ ให้เสร็จ แล้วเตรียมส่งนะคะ

……………………………………………..

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  14 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2-4.4

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.2 ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนใน google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง 4.2-4.4)
👉🏻  https://forms.gle/c3fruDMb93agSp3w9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/BsJ9GbtCCNI

bancovid_04
 📌📌วันพฤหัสบดี ที่  16 กันยายน 2564
👉เวลา 10.00-11.00 น. ชั้น ป.4/2 4/3                                                           วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1

4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3

6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏  จะยังไม่แจ้งว่านักเรียนคนไหนยังค้างงานอะไร เพราะแจ้งไปแล้ว ให้ส่งงานตามที่เคยแจ้ง ***จะแจ้งอีกครั้ง 20 กันยายน 2564***

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 15 กันยายน 2564 scijb013

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 92 – 98, 101 – 103   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  15 ก.ย. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/323-scijb013

bancovid_06
 ทบทวนก่อนสอบ และเข้าทดสอบปลายภาคเรียนวิชาศิลปะ ป.4ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

 

ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้

bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.22. งานวันที่ 16 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้า 20-21
-แบบฝึกหัด Smile หน้า 15,16,17
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 17 ข้อ 7

https://drive.google.com/file/d/125qULMADVY6tXOAvUZXCVjPwz7KL6GBM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14zMwlk0TRJDv1RGsTvCJVSpWKzGvNMtm/view?usp=sharing

1. แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 เรื่อง School day (20 ข้อ 20คะแนน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc418U_wekXChpbl3PKjc3YY1sTP3VH6uF0qpYVtq8SInO-xA/viewform

—————————————————
2. แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2 เรื่อง The amazing body (20 ข้อ 20คะแนน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k89nlB7RW8CtcGMToDepCiz3H09oZi-WsUi0K5aH_aW5Dg/viewform?usp=sf_link

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 16 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/_A8T8OVW96M)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 25 ***ข้อที่ 1เพียงข้อเดียว***

5.ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 25 ***ข้อที่1เพียงข้อเดียว***

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/_A8T8OVW96M

bancovid_09
1. รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 73-84
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา  หน้า 68-70 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 70-71
5.3 ทำแบบทดสอบออนไลน์วิชาพระพุทธศาสนา ตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/QYK8MGIaExQ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEplRPvwgY/-A4_eu3N-XavseF30I_afw/view?utm_content=DAEplRPvwgY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาพระพุทธศาสนา

https://forms.gle/9pC35SB7Dynqy55z9

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

 

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 17 กันยายน  2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 101-104)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rejcFSdaIww
https://youtu.be/aabhAweqxtM
https://youtu.be/EGamNOLguIA

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 18 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 03แบบประเมินตัวชี้วัดฯบทที่ 3 เกมหรรษา   จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMVqG3yGkpXPhqOEsvpPPvkKJ_aT8r8NeBp6KADH3t5KMoRw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศสอบวิชาสังคมและพระพุทธ

ประกาศสอบปลายภาคศิลปะ

ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm