องค์ความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ 2566

องค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาอื่นๆที่ได้จากการไปทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

https://youtu.be/GUm8SqZGuu8

 


https://www.youtube.com/watch?v=c-MhPyD06Jg


https://youtu.be/zvBNj-I9NZ0

 

การแสดงความเห็นถูกปิด