การเรียนรู้ห้วง 26 – 29 ต.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
ปิดภาคเรียน
bancovid_02
ปิfภาคเรียน
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
https://youtu.be/nfWYJr5KhDA

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้าน แต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาและข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชานี้ครับ

………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดี)

2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/48U2pyM0GTs

หมายเหตุ คาบนี้ไม่มีการบ้านครับ
แต่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคลิปวิดีโอตามที่ครูแนบมาให้ครับ

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปบทเรียนที่ครูส่งให้ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 จากการศึกษาคลิปบทเรียนนักเรียนได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาเทคโนโลยี( ครูจะตรวจโดยการถามนักเรียนในสัปดาห์หน้าที่เรียนออนไลน์กับครู)

5. สื่อที่เข้ากัน(ตอนที่ 1) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003 (ตอนที่ 2) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-004 👉👉โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก ควบคู่ไปด้วยนะคะ
https://youtu.be/MgZzF-577_Y
https://youtu.be/A9xb9KhNv98

bancovid_05
วิทยาศาสตร์
ทดลองเข้าใช้งานระบบ we
โดยศึกษาคู่มือและเข้าเรียนที่ https://we.kruchamp.com/
bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือแบบฝึกหัด Smile Lesson 1 หน้าที่ 34-36
https://drive.google.com/file/d/1tBPYlVG7ErkEng3w3Mh3QR-4jVv_yOZb/view?usp=drivesdk

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 28 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาเเละชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WMOhwhqXles

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้านเเต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ครูเเนบมาค่ะ

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 52-60
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำชิ้นงานเป็นการบ้านลงในกระดาษรายงานตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/RsgnUDBHgzo

การบ้าน :https://www.canva.com/design/DAEt-gxzR7g/vopflMM3FryOvmlZxtYdNQ/view?utm_content=DAEt-gxzR7g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชาสุขศึกษา2. งานของวันที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 28 – 31
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=qlywovO_O10
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การแสดงความเห็นถูกปิด