การเรียนรู้ห้วง 8 – 12 พ.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา, ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 5 , 6 , 7
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง การบอก อ่านและเขียนเศษส่วนและจำนวนคละ
ในลิงก์ https://forms.gle/bNd7MG4i316YH8S17

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PH404TxS46o
https://youtu.be/N5WlMoBOyec

นาฏศิลป์

1. รายวิชานาฏศิลป์ ป4.1 ,4.2 ,4.4
2. งานของวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูสมจิต  เจียงพรม
4. รายละเอียดของการศึกษา
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาศิลปะ หน้า 134 – 137
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
(.) คลิปการสอน Meet :
(.)คลิปการสอน Meet :
(.)สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง https://drive.google.com/file/d/1bUHS5jpftOa1ARIc46IHjK0g8aLUkIwi/view?usp=sharing
5. ชิ้นงานที่ต้องทำ
5.1  ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง
(.)ไฟล์ใบงานเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง  https://drive.google.com/file/d/1XXagqq9Q8YN2rLC6goUaTunENK_wJJb7/view?usp=sharing
5.2  ให้นักเรียนอัดคลิป VDO การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว
(.)ไฟล์เพลง สำหรับอัด VDO การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว https://drive.google.com/file/d/1XG9HqVzvOJw4B9iTfxY4Y5EC-Wm5474g/view?usp=sharing
(.)ช่องทางการส่งVDO  https://forms.gle/yVrPSW7GkU2uAh7V8 เว็บไซต์ของครูสมคิด : https://sites.google.com/view/rumthai
bancovid_02
รอครูผู้สอน
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เข้าอ่านรายละเอียดจากข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ชัดเจน
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่องการเขียนรายงาน (เก็บคะแนน)
https://forms.gle/MK7rEq84Kqx6xSjQ9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/323/

……………….

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 104 – 105

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 ดวงจันทร์ของลำเจียก
https://youtu.be/bgLLTv048Ik

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยากาคำนวณ) ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน งานที่สั่งมี 2 ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้ (งานวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 2 หน้า 11-12 โดยให้นักเรียนออกแบบการ์ดอวยพรวันเกิด ตามคำสั่ง โดยตัวละครสามารถเลือกได้จากโปรแกรม Scratch และใช้ชื่อตัวละครตามในโปรแกรม เช่นตามตัวอย่างที่ครูส่งให้ จะมีกี่ตัวก็ได้ ข้อความที่อวยพรจะเป็นข้อความอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอวยพรวันเกิด  พร้อมทั้งตกแต่งระบายสีการ์ดมาด้วยนะคะ                                                                                      📌📌เวปไซต์ของโปรแกรม Scratch (online) http://www.scratch.mit.edu สามรถเข้าไปใช้โปรแกรมและดูตัวละคะได้นะคะ ( วันนี้ครูสอนไปแล้วค่ะ)

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 sci642-3

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ https://bit.ly/jbsci2021 โดยมีลิงก์ VDO ย้อนหลังให้ชม
4.2 ให้นักเรียนเข้าระบบ WE โดยศึกษาจากคู่มือก่อน และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน (ดูรูปแบบตัวอย่างตามคู่มือ)
4.3 ให้นักเรียนทำกิจกรรมหลังเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ https://we.kruchamp.com/lms/course/view.php?id=2#section-4

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 10 – 20   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  10 พ.ย. 64 ) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (อยู่ในระบบ WE)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://bit.ly/jbsci2021

คู่มือการใช้งานระบบ we
1. รูปแบบ PDF https://we.kruchamp.com/we_user_manual/we_user_manual.pdf

2. รูปแบบ VDO และ website https://we.kruchamp.com/handbook/index.htm

ตัวอย่าง กรณีนักเรียนมีเลขประจำตัวนักเรียน 98765
ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 98765
รหัสผ่านคือ Jb@98765
(ตัว J พิมพ์ใหญ่ ตัว b พิมพ์เล็ก @ และตามด้วยเลขประจำตัว ทั้งหมดพิมพ์ติดกัน)

bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอพร้อมความหมายลงไปในสมุด
4.2 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile Unit 4 Lesson 2หน้าที่ 50-51

https://drive.google.com/file/d/1Ty_kU9lS1FDil1zdPYW-uPaNMozannuN/view?usp=drivesdkผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 ทั้งหมด 9 ข้อ สามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่หน้า 60 ค่ะ

bancovid_09
bancovid_10

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การแสดงความเห็นถูกปิด