การเรียนรู้ห้วง 6 – 10 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 6 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน (หน้า 74-77)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/jHY9lC1lrF0
bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่  7  กันยายน   25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร      ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน-ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
https://youtu.be/wd47Kojnk1I
https://youtu.be/JV7bhLUNmrc
https://youtu.be/Ig25TTR3qcg5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่   6  เรื่อง   โอม! พินิจมหาพิจารณา
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  58,59,61,67
5.3  ทำแบบทดสอบออนไลน์  จำนวน 10  ข้อ ในเว็บไซต์
คลิกที่นี่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1   หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4  บทที่   6   เรื่อง   โอม! พินิจมหาพิจารณา
6.2   https://youtu.be/wd47Kojnk1I
6.3   https://youtu.be/JV7bhLUNmrc
6.4    https://youtu.be/Ig25TTR3qcg
6.5    คลิกที่นี่

…………………………………………………………………….

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  7 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จากลิงก์ด้านล่างที่ครูแนบมา (ทำเฉพาะห้อง4.2,4.3,4.4)
👉🏻 https://forms.gle/BXRzL2hMyfKG19dF6

5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร จากลิงก์ด้านล่างที่ครูแนบมา (ทำเฉพาะห้อง4.5,4.6,4.7)
👉🏻 https://forms.gle/Ko4hNjrekZTTbCm49

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
👉🏻 https://youtu.be/d3nDczRqNww

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร
👉🏻  https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
 วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว

2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1                                                                                                                          4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3                                                                                                                         6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 8 กันยายน 2564 scijb012

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 สามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 8 ก.ย. 64) ไม่มีทำในแบบฝึกหัด (ให้เคลียร์งานเดิม)
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/322-scijb012

bancovid_06
 ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้
bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป 4.22. งานวันที่ 9 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม

-หนังสือเรียน Smile หน้า 18-20

-แบบฝึกหัด Smile หน้า 14,15

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด

ตัวอย่าง 1. Head ศีรษะ
2. Hair ผม

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 14 ข้อ 2

https://drive.google.com/file/d/1e5q-V5MZ6HezSWfPKNgOt8GNb-WyKqO1/view?usp=drivesdk

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 9 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 18-19

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 18-19

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE (ยุคสมัยเเละหลักฐานทางประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=kryh3lQLb6o (สมัยประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=vjg5OVpu2sI (ลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)

https://www.youtube.com/watch?v=rpXmkIVe1Sc (หลักฐานชั้นต้นชั้นรอง)

bancovid_09
1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 29-42
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา แบบฝึกหัดที่ 1-6 หน้า 25-39 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 40-41

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/KfTHlkriRcg
https://youtu.be/S0owiGw8uV0

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEooz_OOqA/uiB1S-zjC6a0kBKXvwYKkg/view?utm_content=DAEooz_OOqA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

https://www.canva.com/design/DAEo0juHp_k/oFyjtu__Np12cUTq3wOiSg/view?utm_content=DAEo0juHp_k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

 

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 10 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน (หน้า 78-80)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/jHY9lC1lrF0

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 11 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 02/2  เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ  จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การเรียนรู้ห้วง 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 30 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 11 , 12 , 13)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/E_LVQnHNbNs
https://youtu.be/3UuG737YJ_Y
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 30 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1เนื่องจากการเรียนการสอนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้วสำหรับภาคเรียนที่1
4.2 การประเมินให้คะแนนครูขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบว่านักเรียนได้ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯวิชาการงานอาชีพ ตามที่ครูกำหนดเมื่อทำแล้วพับมุมในแต่ละหน้าดังนี้
1.หน้า9ข้อ1.2
2.หน้า13ข้อ4
3.หน้า24-26
ข้อ3.1,3.2,3.3
4.แบบทดสอบ
หน้า49-50
5.แบบทดสอบ
หน้า 74-75
6.ทำแบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพที่ครูส่งทางไลน์ทั้ง 2ฉบับ
(หน่วย1,หน่วย 2)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพแบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วยที่ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxWe7kFp7TtE2fkw__1anl9TKpj-QY7W-mi9s333lJ8TDhQ/viewform?usp=sf_link

แบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วย 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNAo1PRS1AMK_Zgnwb9BuQ–Q3Y9z3viVExMmK2x_szSAMFg/viewform?usp=sf_link

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 31  สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร
ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
https://youtu.be/2dP48hSR-B0
https://youtu.be/eR6gseXVYl05. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  50-566. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4  บทที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
6.2    https://youtu.be/2dP48hSR-B0
6.3   https://youtu.be/eR6gseXVYl0

…………………………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  31 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  80,81 ,83 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7) โดยให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งให้อัดคลิปการอ่านส่งครูด้วยนะครับ ให้แนบไฟล์การอ่านตามลิงก์ด้านล่าง
👉🏻 https://forms.gle/4wKttN77VqBFvrTS8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/isZ3_XEjWK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 วิทยาการคำนวณ ป.4
วันพฤหัสบดี, 2 กันยายน · 9:00am ถึง 12:00pm
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvyชิ้นงานให้สอบถามกับครูผู้สอนโดยตรง1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่  2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด บทที่ 8
4.2 ให้นักเรียนถ่ายรูปภาพแบบฝึกหัดที่ทำแล้ว บทที่ 1 บทที่ 5 บทที่ 8 ส่งทางอีเมล (ไม่รับทางไลน์นะคะ)
4.3 เปลี่ยนชื่ออีเมลของนักเรียน เป็นชื่อจริง นามสกุล ชั้น เลขที่ (สอนในชั่วโมง วันที่ 2 กันยายน 64) ตามตัวอย่างที่ส่งให้ตามรูปภาพข้างล่างนี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 1 กันยายน 2564 scijb011

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 สามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 1 ก.ย. 64) ไม่มีทำในแบบฝึกหัด (ให้เคลียร์งานเดิม)
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน มี 2 ชุด (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011

bancovid_06
 ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้
bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 2 กันยายน 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้าที่ 13,16
-แบบฝึกหัด Smile หน้าที่ 12,13
https://drive.google.com/file/d/1AdWFWEyPcwPT3I2XZHjBTX62oYATnen1/view?usp=sharing

4.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 เรื่อง School day (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc418U_wekXChpbl3PKjc3YY1sTP3VH6uF0qpYVtq8SInO-xA/viewform

4.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2 เรื่อง The amazing body (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k89nlB7RW8CtcGMToDepCiz3H09oZi-WsUi0K5aH_aW5Dg/viewform?usp=sf_link

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE (ยุคสมัยเเละหลักฐานทางประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=kryh3lQLb6o (สมัยประวัติศาสตร์)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4.1-4.7

2. งานของวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 40-48
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 38-39
5.3 ทำแบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาฯ ตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/V_M2pQj_384

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEoK0Od0m8/1AYobcSvLLAFZJ4ChWZ0DA/view?utm_content=DAEoK0Od0m8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

แบบทดสอบออนไลน์ https://forms.gle/MhSCneGqu7LoGxqH9

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าการคูณ การหาร (หน้า 65 , 67)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/zw9i4NVJBSk
https://youtu.be/jcTiY9SisoA

bancovid_11

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การเรียนรู้ห้วง 23 – 28 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 23 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา , ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 6 , 7 , 8)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/VhKtjaMOTmA
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 23 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง 3 การ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า37–45)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 72-756.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 24 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร    ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในชีตที่แจกให้ (ชีตชนิดของคำ)
– เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน และคำอุทาน
5.3  ทำแบบฝึกทักษะภาษา หน้าที่ 42,43,44
5.4   ทำแบบทดสอบใน google   form
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 บทที่ 5 เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
6.2 ชีตชนิดของคำ
6.3  https://youtu.be/YMCZBrEE7RU
6.4  https://youtu.be/Mt5ZJZX0L30
6.5   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkAW-CdecTUzy_1m1rJsTCCttVyh_yQdpXDP19TKnv7muHg/viewform?usp=sf_link……………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  24 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  62, 63, 65, 66 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7)
👉🏻  https://forms.gle/DidWyj11Dxv2SDTx9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/BVGtJtAVkK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน google classroom ตัวชี้วัด ป 4/3 (การใช้อินเทอร์เน็ต) จำนวน 10 ข้อ **นักเรียนสามารถเข้าทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กรุณาอ่านและคิดให้ดีก่อนที่จะตอบนะคะ**

5. ลิ้งค์แบบทดสอบ https://forms.gle/cV5ZmqtKX9dL1ZBEA (เอาไว้ให้เปิดอ่านก่อน แต่นักเรียนต้องเข้าไปทำในลิงค์ google room ที่ครูส่งลิงค์ไปให้ข้างล่างนี้นะคะ👇👇👇

6. สื่อที่เข้ากัน

ห้องเรียน 4/2 https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 25 สิงหาคม 2564 scijb0103. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 74 – 78, 79 – 82   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  25 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 25สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-35
4.2 ให้นักเรียนทำแบบ
ทดสอบจากหนังสือเแบบฝึกชุดกิกรรมหน้า48-49จำนวน10ข้อ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนในหน้า17-35ให้เข้าใจและมาทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกชุดกิจกรรมในหน้า48-49จำนวน10ข้อ

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-35และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า25-42นะคะ
*สำหรับวิชาศิลปะในภาคเรียนที่1ครูสอนจบแล้วนะค่ะเดี๋ยวครูจะนัดหมายส่งงานในหน่วยที่2ในวันที่เท่าไรอีกครั้งและจะมีการสอบเก็บคะแนนอีก20คะแนนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ20ข้อนะคะและครูจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งมาก่อนหน้านี้ทั้ง8ชิ้นงานให้นักเรียนดูว่าได้คะแนนกันเท่าไรบ้างใครที่ยังไม่ส่งหรือส่งยังไม่ครบให้รีบส่งนะคะเพราะครูจะปลดเกษียณหรือหยุดทำงานที่โรงเรียนในวันที่30กันยายน2564ถ้านักเรียนไม่ส่งงานครูก็ไม่มีคะแนนให้นะคะและนักเรียนต้องไปเริ่มต้นส่งงานชิ้นใหม่กับครูคนใหม่นะคะเท่ากับนักเรียนต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่นั้นเองครูขอให้เด็กๆที่ยังไม่ส่งงานรีบทำส่งนะคะสวัสดีค่ะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.2
2.งานวันที่ 26 สิงหาคม 2564
3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
4.2ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนคำศัพท์ https://wordwall.net/th/resource/20421338https://drive.google.com/file/d/1SNltd4hudFGVECuXJfQ-L_kzyxntX8EG/view?usp=sharing
bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=4a9jJxbETZY&t=22s (ทศวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=U0mrHwptA6M (ศตวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE&t=119s (**เรื่องสหัสวรรษจะอยู่ท้ายคลิป)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 29-31 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 31-32

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/e-bVV4QWfgk

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnhreISXE/P5IfzkhmvoIXDgASESVcmQ/view?utm_content=DAEnhreISXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานการคูณ การหาร (หน้า 9 , 10)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง ค่าประมาณของจำนวนนับ
https://forms.gle/VTaeq6PiJfNHeHaR6

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WqkbpbgEh1o
https://youtu.be/s89c5WZwzZ4

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 28 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=JTSBSKN_-Vg
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำใบงานในกิจกรรมที่ 1 สรุปการเคลื่อนไหวของร่างกายจากคลิปพละหรรษา EP.1 ลงในกระดาษรายงาน กำหนดการส่งครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5.4 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทบทที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

5.5 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทที่ 2 ในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน งานที่จะต้องทำส่งมีทั้งหมด 4 งาน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 16 – 21 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 16 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ (หน้า 2 , 3 )
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/SwTEzfPY1PsEYYp296. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/MBpaEj-Mr5k
https://youtu.be/XczWhxh4zDA
***แบบทดสอบ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำ***ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง2 เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า33–36)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 69-716.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 วันที่ 17 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)2. งานของวันที่ 17 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2- 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาไทย หน้า 60

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ระดับชั้น ป.4 บทที่ 3 เรื่อง ระบำสายฟ้า
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻  https://youtu.be/bisFoLHTODk

…………………………………….

วันที่  17  สิงหาคม  2564
1.  รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
2.  งานวันที่ 17  สิงหาคม  2564
3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
4.  ให้นักเรียน ศึกษาเอกสารที่แจกไปให้  เรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์   แล้วทำแบบฝึกหัดในเอกสารเรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์ ด้วยค่ะ
5.  เอกสารที่แจกให้ เรื่อง  ชนิดของคำ

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 12 /19 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต                       https://forms.gle/1dgZMxZAkpatcEEq7 (ให้นักเรียนดูโจทย์ในลิงค์ที่ครูส่งให้นี้ แล้วทำในสมุดหรือกระดาษรายงาน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ แล้วถ่ายส่งให้ในไลน์กลุ่มวิชา วิทยาการคำนวณ ) ไม่ต้องทำในclassroom นะคะ

6. สื่อที่เข้ากัน https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/  โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 5 แสบต้องเสิร์ชควบคู่ไปด้วยนะคะ

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 18 สิงหาคม 2564 sciweek64

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ STEM Online ที่ http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ชมกิจกรรม Science Show
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร
5.3 ทำกิจกรรม STEM (โดยร่วมกับคนในครอบครัวได้)
กิจกรรมทั้งหมดสามารถนำมาเป็นองค์ความรู้ในชีวิตประจำวันได้

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 18สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า22-27
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะเย็นและระบายสีวรรณเย็นลงในสมุดวาดเขียนดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า22

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณเย็นและระบายสีวรรณะเย็นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า22ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า22และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า30นะคะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2.งานวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 11 ข้อ 9 Write about your day. เขียนเกี่ยวกับวันในหนึ่งวันของนักเรียน (ทำลงในสมุด)

4.3 ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 15 Make a venn diagram. ทำแผนภาพเวนน์ (ทำลงในสมุด)
https://drive.google.com/file/d/1NOOKg__zZbwSvWrE2MmUokI4ebK3tekf/view?usp=sharing

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 19 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/0eYpzZDo35Y)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเกณฑ์การจำเเนกหลักฐานประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/0eYpzZDo35Y

bancovid_09
1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 30-35
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 27-28 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/hCb6o9SdDbQ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnU2bQuoE/Ybuq8FNhrDOUCzffOzi2RQ/view?utm_content=DAEnU2bQuoE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 4 , 5 )

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=W0Wwwe1ZhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=aRfDowXP7Wo

bancovid_11
  1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 21 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=oUc8MUPR_QI
5.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานตอบคำถามท้ายคลิปวีดีโอลงในสมุดรายงาน
5.3 ให้นักเรียนเข้าไปปฏิบัติกิจกรรมตามคำสั่งในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 9 – 14 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 9 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก และการลบ ดังนี้
– แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 36 , 37 , 38 , 396. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/BeJi8OJlUkw
https://youtu.be/dWCIKYPCujs
https://youtu.be/AIKgq7-TLiw

***แบบทดสอบ***

ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่องประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า30–32)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 55-58

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่  10  สิงหาคม  2564
**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ**
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานวันที่  10  สิงหาคม  2564

3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
ห้อง  ป. 4.2,4.3,4.4

4.  รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1  ให้นักเรียนชมวิดีโอ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้แล้วทำแบบทดสอบ
4.2  อ่านหนังสือพาที  บทที่ 4 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก  แล้วทำแบบฝึกหัด  ในหนังสือทักษะภาษา  หน้า  37,38,41,45

5.  สื่อที่เข้าศึกษา
5.1  หนังสือภาษาพาที
5.2  แบบฝึกหัด ทักษะภาษาป.4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMI4HG

……………………………………..

วันที่ 10 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  10 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์(ครูโฟม)
ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษานิทานมา 1 เรื่องจากช่องทางใดก็ได้ เช่น ยูทูบ (YouTube) เว็บไซต์ ตามความสะดวก

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง สรุปข้อคิดจากนิทาน ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบ
👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciWB88j
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/ZG17f5dLQaM

bancovid_04
bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 scijb009

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 56 – 61, 66 – 72   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  11 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ส่งรูปภาพพืชภายในบริเวณบ้าน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 11สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะอุ่นและระบายสีวรรณอุ่นลงในสมุดวาดเขียนดูตัสอย่าวจากหนังสือเรียนหน้า215. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณอุ่นและระบายสีวรรณะอุ่นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า21ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า21และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า29นะคะ

bancovid_07
 วันหยุด
bancovid_08
วันหยุด
bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-29
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-26 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/–JlXxzG0OA

ตัวอย่างแบบฝึกหัด https://www.canva.com/design

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 40 , 41
📌 หน้า 40 ข้อ 2 และ หน้า 41 ข้อ 3 (เก็บคะแนน)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vVd89q00k0Y

bancovid_11
1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 14 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่องทบทวนการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2 ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :

https://www.youtube.com/watch?v=0j0UH51z2sw

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ช่องทางการเรียนรู้ห้อง ป.4.2

ช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4.2

ตารางการเรียนรู้รวม

640808a

ตารางการเรียนรู้ของห้อง 4.2

640808c

 

ช่องทางการเข้าเรียนแบบสด

ให้นักเรียนปริ้นท์หรือบันทึกหน้านี้ไว้เพื่อความรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สามารถเรียนแบบสดได้ กรุณาเข้าเรียนให้ถูกห้องและตรงเวลา

วันจันทร์

คณิต เวลา 10.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvfครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันอังคาร

ภาษาไทย 10.00 น. 640808f2วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.4รหัสห้อง nje-gvbh-xxnครูนภาพร

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/nje-gvbh-xxn

ภาษาไทย 11.00 น.640808f3วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.7รหัสห้อง wri-ihue-mdi

ครูจักรพงศ์

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/wri-ihue-mdi

วันพุธ

วิทยาศาสตร์ 09.00 น.640808e2วิชา วิทยาศาสตร์ ป.4.1 – ป.4.7 (Website)

ครูพิริยะ
https://bit.ly/jbsci2021

English Math 11.00 น.640808d2รหัสห้อง mio-waam-dvf

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันพฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ 09.00 น.
640819e
ควรใช้เมล์ของโรงเรียน @jb.ac.th เข้าเรียน

รหัสห้อง fvf-uyws-ssn

หรือคลิก
https://classroom.google.com/

คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี) 10.00 น.
640809e5

รหัสห้อง nxd-uqed-yow

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/nxd-uqed-yow


หรือประสานงานครูผู้สอนเพิ่มเติมที่
line ด้านล่าง)

640808g

 

วันศุกร์

สังคมศึกษา 09.00 น. 640808e3วิชา สังคม/พระพุทธศาสนา

รหัสห้อง ewm-socx-kpt

ครูประภัสสร

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/ewm-socx-kpt

คณิต เวลา 11.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvf

ครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

 

สำหรับ link
เรียนย้อนหลังนอกเวลา ครูจะแจ้งในกลุ่มหลังจากที่ครูประจำวิชาส่งมาครับ

ขอให้ทุกคนอดทน ต่อสู้ อย่าท้อถอย มุ่งมั่นในการเรียน
เพราะเนื้อหา ป.4 คือเนื้อหาพื้นฐานที่จะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต่างๆ
หากมุ่งหวังแต่ความสบายในวันนี้
วันข้างหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องเดือนร้อนเพื่อหาที่เรียนให้เราแน่ๆ
การตั้งใจเรียนคือส่วนหนึ่งของการแสดงความกตัญญูด้วยการกระทำ
มีน้ำหนักมากกว่าคำพูด

การเรียนรู้ห้วง 2 – 7 ส.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 2 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การหาตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 5-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/A35xzd45FYw
https://youtu.be/FTGutF8Nlm0

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่4.การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ในหนังสือเรียน หน้า24–27)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4. หน้า 46-506.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย     ป.4.2-4.42. งานของวันที่  3   สิงหาคม   25643. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1  ทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะ หน้า 32-35
5.2 ให้นักเรียนถ่ายคลิปการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะในหนังสือวรรณคดีลำนำ หน้า36  และอ่านออกเสียงตามปกติในหน้า 37  (ตามตัวอย่างในคลิปที่แนบมานี้)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง มาตราตัวสะกด https://youtu.be/aUZ42HPClLU
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองและร้อยแก้ว  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 3 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 อัลกอริทึม การทอดไข่เจียวที่ครูแจกตอนช่วงที่เปิดเรียนปกติให้เสร็จ  ส่วนคนที่ส่งกับครูแล้วไม่ต้องทำ  แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าส่งรึยังให้นักเรียนทำใหม่ โดยสามารถปริ้นใบงานจากไฟล์ที่ครูส่งหรือถ้าใครไม่สะดวกปริ้นใบงานให้ทำในสมุดคอมพิวเตอร์  เขียนชื่อ นาม-สกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนแล้วให้ส่งงานโดยการถ่ายรูปชิ้นงาน(เก็บใบงานไว้กับนักเรียนก่อน) ส่ง e-mail มาให้ครูพร้อมทั้งแนบไฟล์รูปภาพ (ถ่ายชัดๆนะคะ) ที่ e-mail – krungor@jb.ac.th (ห้อง 4.3 4.4 4.2 เรียนสดกับครูแล้วสามรถส่งได้) แต่ห้องอื่นๆยังไม่ได้เรียนกับครู ไม่สามารถส่งได้ให้รอครูสอนสดก่อน ผู้ปกครองสามรถสอนให้นักเรียนส่งได้ ก็สามาถส่งมาได้เลยค่ะ
bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 scijb0083. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 44 – 55   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปหน้า43ในข้อ1คะแนนเต็ม20คะแนนและหน้า44ข้อ2คะแนนเต็ม10คะแนน

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 43และหน้า44

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-23และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ที่น่ารักและขยันเรียนทุกคนและในยูทูป
https://youtu.be/NH8AZr0oRaY

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอทั้ง 2 วิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 7 ข้อ 7 Draw and write about your favourite subject. (ให้วาดรูปและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบ โดยดูตัวอย่างประโยคจากข้อที่6)

4.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้า 6 ข้อ 6 หน้า 7 ข้อ 7,8

https://drive.google.com/file/d/14lqvq5bhtkkKV6Z_VqUbTqhlHFiY77Q6/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=LqF8XjWtKns

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/eCmGusep914)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ทำใบงานเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
**ใบงานตอนที่ 2 มีคำตอบซ้ำกัน 2 ข้อ คือการเรียบเรียงนำเสนอให้เปลี่ยนอีกข้อเป็นกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา**

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/eCmGusep914

bancovid_09
 1. รายวิชา พระพุทธศาสนา

2. งานของวันที่ 6 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 8-9 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-11
6. สื่อที่เข้าศึกษา : https://youtu.be/lJlEkc7Wt3s

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEmM6ik7b0/fZOPe__wwy_tDovQ7JRGkA/view?utm_content=DAEmM6ik7b0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 วิชาสุขศึกษา
แจ้ง นร.ที่รัก ห้อง 4.2-4.7 ในวิชาสุขศึกษาสำหรับเทอมที่1นี้เรียนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้ว ขอให้ ทุกคนทำแบบวัดฯ หน้า1-19และแบบทดสอบที่ส่งให้แล้วทั้ง 2 หน่วย ครูจะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดส่งแบบวัดฯ

ลิงก์เข้าแบบทดสอบทั้ง 2 อันอยู่ข้างล่างตารางนี้

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 7 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://youtu.be/NnmFp78W2Ds
5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 19 – 24 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 1-4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PSnY9Cbq9X0

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 37,38,39,40,416.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ
,ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง คำไวพจน์ ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบมาให้
👉🏻 https://forms.gle/ygiPZpcBnANDzZck8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ให้นักเรียนทำตามคลิป การเข้า Google classroom โดยใช้ e-mail ของที่คุณครูสมัครให้ เช่น 22630@jb.ac.th password jb12345678

5. จากนั้นให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google classroom ตามห้องของตนเอง ตามที่ครูส่ง รหัสแสดงชั้นเรียน หรือ ลิ้งค์ ให้  4.2 รหัสชั้นเรียน pn2gb62 หรือ ลิ้งค์ https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62 (ถ้านักเรียนเข้าชั้นเรียนของห้องตนเองได้ 10 คะแนน)

❌งาน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบตัวชี้วัด ป 4/1 ( แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ครั้งเดียว นักเรียนไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะ ตรวจสอบก่อน คลิกส่ง) 10 คะแนน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=HsRZLbLbud0 7. e-mail ของนักเรียน ตามไฟล์นี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 scijb007
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาทบทวนจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่1ตั้งแต่หน้า8-16
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปเมื่อวันเสาร์หน้า18มี3ข้อๆละ10คะแนนเช่นข้อ1.เป็นรูปชิงช้ามีพื้นผิวแบบไหน…..และรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นรูปอะไรนักเรียนก็วาดภาพรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 18

5.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบพัฒนาทักษะหน้า 22-23 ในหนังสือแบบประเมินศิลปะที่ครูแจกไปใหม่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่1เรื่อง มองเห็น คิดเป็น ทำได้ ตั้งแต่หน้า8-16และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ครั้งหน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักและขยันเรียนทุกคน

bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2. งานวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด (vdo ให้ดูในกลุ่มไลน์ของห้อง)
ตัวอย่าง 1. Maths วิชาคณิตศาสตร์
2. Music วิชาดนตรี

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 5 ข้อ 1,2,3,4 (เขียนลงไปในหนังสือได้เลย)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5.ทำใบงานเรื่องหลักฐานชั้นต้นชั้นรอง

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สิทธิเด็ก ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 15-16 และหน้า 22-23

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/yKDmEhmsIgM

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEknchGPY8/cfzN1AIuiVS2XWxAohqOag/view?utm_content=DAEknchGPY8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา หน่วยที่2เรื่อง ครอบครัวและเพื่อนในหนังสือสุขศึกษาหน้า17-25หัวขัอ
-คนดีที่ทุกคนรัก
-การปฏิบัติตนต่อเพื่อน
-พฤติกรรมทางเพศ
-การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาในหน้า10-19

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

@นร.ที่รักทุกคนเมื่อทำแบบวัดจบถึงหน้า 19แล้วเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้ชัดเจนที่หน้าปกแล้วครูจะแจ้งว่าจะให้ส่งวันไหน สำหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาในเทอม 1 เรียนจบแล้ว คะแนนจะอยู่ในแบบวัดที่ส่งมาจ้าขอให้ทุกคนโชคดี รักษาสุขภาพนะจ้ะ

bancovid_11
 https://youtu.be/trmPUHkElYU

 

 ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ