มวลและน้ำหนักต่างกันอย่างไร

คำถามที่เด็กๆควรทำความเข้าใจให้มากคือ  มวลและน้ำหนักต่างกันอย่างไร

มวล คือปริมาณของเนื้อสาร มีค่าคงตัว ชั่งที่ไหนก็ไม่เปลี่ยน มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม

น้ำหนัก คือ ค่าที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุและโลก เปลี่ยนไปตามแรงโน้มถ่วง ณ จุดนั้นๆ มีหน่วยเป็นนิวตัน

 

หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลายหนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์

 

การแสดงความเห็นถูกปิด