ทบทวนเรื่องงานและเครื่องกลอย่างง่าย

ทบทวนเรื่องงานและเครื่องกลอย่างง่าย วิทย์ ม.2 เทอม 2

 

ทบทวนเรื่องแรง งาน กำลัง พื้นเอียง รอก ล้อและเพลา สกรู และลิ่ม

การแสดงความเห็นถูกปิด