คำศัพท์ และความหมายในระบบกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์ และความหมายในระบบกระแสไฟฟ้า
– Voltage คือ แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์ ใช้อักษรย่อ “V”
– Current คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ ใช้อักษรย่อ “A”
– Power คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ ใช้อักษรย่อ “W”
– Frequency คือ ความถี่ มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ ใช้อักษรย่อ “Hz”
– Line คือ สายไฟเส้นที่เป็นไลน์ (มีไฟฟ้าไหลผ่าน) ใช้อักษรย่อ “L”
– Neutral คือ สายไฟเส้นที่เป็นนิวทรัล (สายกลาง,สายศูนย์) ใช้อักษรย่อ “N”
– Ground คือ สายกราวด์ หรือ สายดิน ใช้อักษรย่อ “G , E”
– Single Phase คือ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส ประกอบไปด้วย “L” และ “N”
– Three Phase คือ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ประกอบไปด้วย “L1 , L2 , L3″ (3 เฟส 3 สาย) และ R , S , T , N (3 เฟส 4 สาย)
ที่มา https://shorturl.asia/augXC

การแสดงความเห็นถูกปิด