วัตถุกับวัสดุต่างกันอย่างไร

วัตถุกับวัสดุต่างกันอย่างไร

วัตถุกับวัสดุในภาษาอังกฤษ
วัตถุ = object
วัสดุ = material

ความแตกต่างของวัตถุและวัสดุ
วัตถุ หมายถึง สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา

วัสดุ หมายถึง สิ่งที่นำมาประกอบเป็นวัตถุ หรือ องค์ประกอบของวัตถุ

ราชบัณฑิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
วัตถุ กับ วัสดุ จึงต่างกันตรงที่การใช้สอย.   วัตถุ หมายถึง สิ่งของทั่ว ๆ ไป เช่น โบราณวัตถุ. ถาวรวัตถุ. วัตถุนิยม.  ส่วน วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่จะนำไปใช้ เช่น  กรวด หิน ดิน ทราย ถ้ายังไม่ได้นำไปใช้ เรียกว่าเป็นวัตถุ  แต่ถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์ เช่นใช้ในการก่อสร้างหรือทำสิ่งอื่น กรวด หิน ดิน ทราย นั้น ก็จะเรียกว่าเป็นวัสดุ คือ วัสดุก่อสร้าง.

#วัตถุ
#วัสดุ
#วิทยาศาสตร์ ป.4

การแสดงความเห็นถูกปิด