การเรียนรู้ห้วง 12 – 17 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 12 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การนำค่าประมาณไปใช้ ดังนี้
– แบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 18
– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 20-22

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/gJBiTmV-q9w

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 12 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 34,35,36

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง
ครูนภาพร ห้อง ป.4.2 – 4.4
ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.5 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 2 (เรื่อง เงินตราและสำนวน)
5.2 ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา ป.4 หน้าที่ 15 – 16 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ4 และหน้าที่ 18 ข้อ 2 ข้อ 3

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 หน้าที่ 28 – 33 (ทบทวน
6.2 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
https://www.youtube.com/watch?v=HKED12QOizo
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/99

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ บทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว
4.2 ให้ทำแบบฝึกหัด บทที่ 8
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว ❌❌ให้นักเรียนลองคิดคำตอบเองก่อนนะคะ❌❌ แล้วค่อยดูเฉลยที่ครูส่งให้ดู ลอกคำตอบลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ
5.สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนบทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว คลิปวีดีโอ แบบฝึกหัด
https://youtu.be/uEGD1GiG7-k

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 scijb006
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 18 – 27  (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน

6. สื่อที่เข้าศึกษา  http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/YJOguBaBubk) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 15
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นที่ว่างโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 15 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/YJOguBaBubk

bancovid_07
 👨‍💻 ห้องเรียนGoogle Classroom👩‍💻
👧 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4.2🧑🌸 คุณครูทิพย์วรรณ วิจารณ์พล
🌸 คุณครูเขมจิรา เขียวดีรหัสเข้าห้องเรียน👉 m4hxg67ลิ้งเข้าห้องเรียน
https://classroom.google.com/c/MzcwNDg3NTM5ODg5?cjc=m4hxg67

😊ขอให้นักเรียนใช้ account นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ เข้าร่วมห้องเรียนทาง Google Classroom นะคะ เช่น 12345@jb.ac.th😊

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/vjg5OVpu2sI)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. จะมีใบงานเเจกให้ มานัดรับวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vjg5OVpu2sI

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การลดปัญหาความขัดแย้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-14 ดูตัวอย่างในไฟล์รูปภาพที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://www.canva.com/design/DAEjlc2dqrU/yr0DOgIUyxEH8ABwgVMHNg/view?utm_content=DAEjlc2dqrU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube:

https://youtu.be/cMGgPAXNOgw

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กระดูกและข้อต่อในหนังสือสุขศึกษาหน้า12,13,14หัวขัอ
-ลักษณะของกระดูกและข้อต่อ
-หน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อ
-วิธีดูแลรักษากระดูกและข้อต่อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า5บอกวิธีดูแลกระดูกในแผนผังความคิดและทำแบบประเมินผลในหน้า6,7,8,9

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

bancovid_11
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เสาร์หรรษา

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ถ้าอยากทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เตรียมแบบฝึกหัดหน้า 37 ไว้รอ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ไม่มี

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/1EFzbOMBxII

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

 

 

 

การแสดงความเห็นถูกปิด