การเรียนรู้ห้วง 19 – 24 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 1-4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PSnY9Cbq9X0

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 37,38,39,40,416.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ
,ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง คำไวพจน์ ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบมาให้
👉🏻 https://forms.gle/ygiPZpcBnANDzZck8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ให้นักเรียนทำตามคลิป การเข้า Google classroom โดยใช้ e-mail ของที่คุณครูสมัครให้ เช่น 22630@jb.ac.th password jb12345678

5. จากนั้นให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google classroom ตามห้องของตนเอง ตามที่ครูส่ง รหัสแสดงชั้นเรียน หรือ ลิ้งค์ ให้  4.2 รหัสชั้นเรียน pn2gb62 หรือ ลิ้งค์ https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62 (ถ้านักเรียนเข้าชั้นเรียนของห้องตนเองได้ 10 คะแนน)

❌งาน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบตัวชี้วัด ป 4/1 ( แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ครั้งเดียว นักเรียนไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะ ตรวจสอบก่อน คลิกส่ง) 10 คะแนน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=HsRZLbLbud0 7. e-mail ของนักเรียน ตามไฟล์นี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 scijb007
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาทบทวนจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่1ตั้งแต่หน้า8-16
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปเมื่อวันเสาร์หน้า18มี3ข้อๆละ10คะแนนเช่นข้อ1.เป็นรูปชิงช้ามีพื้นผิวแบบไหน…..และรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นรูปอะไรนักเรียนก็วาดภาพรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 18

5.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบพัฒนาทักษะหน้า 22-23 ในหนังสือแบบประเมินศิลปะที่ครูแจกไปใหม่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่1เรื่อง มองเห็น คิดเป็น ทำได้ ตั้งแต่หน้า8-16และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ครั้งหน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักและขยันเรียนทุกคน

bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2. งานวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด (vdo ให้ดูในกลุ่มไลน์ของห้อง)
ตัวอย่าง 1. Maths วิชาคณิตศาสตร์
2. Music วิชาดนตรี

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 5 ข้อ 1,2,3,4 (เขียนลงไปในหนังสือได้เลย)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5.ทำใบงานเรื่องหลักฐานชั้นต้นชั้นรอง

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สิทธิเด็ก ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 15-16 และหน้า 22-23

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/yKDmEhmsIgM

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEknchGPY8/cfzN1AIuiVS2XWxAohqOag/view?utm_content=DAEknchGPY8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา หน่วยที่2เรื่อง ครอบครัวและเพื่อนในหนังสือสุขศึกษาหน้า17-25หัวขัอ
-คนดีที่ทุกคนรัก
-การปฏิบัติตนต่อเพื่อน
-พฤติกรรมทางเพศ
-การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาในหน้า10-19

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

@นร.ที่รักทุกคนเมื่อทำแบบวัดจบถึงหน้า 19แล้วเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้ชัดเจนที่หน้าปกแล้วครูจะแจ้งว่าจะให้ส่งวันไหน สำหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาในเทอม 1 เรียนจบแล้ว คะแนนจะอยู่ในแบบวัดที่ส่งมาจ้าขอให้ทุกคนโชคดี รักษาสุขภาพนะจ้ะ

bancovid_11
 https://youtu.be/trmPUHkElYU

 

 ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด