เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4


นัดหมายเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

bit.ly/jbsci2021

 

jbsci2021a

วันที่ 13 – 17 ธ.ค. 2564

jbsci2021b
ทดลองเรียนผ่านระบบ meet & live streaming on youtube


คลิก

……

 1. เนื้อหาของสัปดาห์นี้ คลิกที่นี่
  .
 2. ดูคะแนนของบทที่ 1 คลิกที่นี่
  .
 3. ทบทวนเนื้อหาภาคเรียนที่ 1 สามารถดูได้จากด้านล่างนี้
  .
 4. คำถามภาคเรียนที่ 1 ที่มักออกบ่อย คลิกที่นี่

……

(เลื่อนเพื่อเข้าระบบ WE ด้านล่าง)

ระบบ WEwemenu2
เป็นการทดลองเพื่อลดปัญหา 2 เรื่อง

 1. การใช้ทรัพยากรน้อยในการรับชม
  (สำหรับเด็กนักเรียนที่ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ)
 2. การสื่อสาร

แนะนำการใช้งาน WE

1. ระบบ we สามารถเข้าที่
https://we.kruchamp.com

2. สามารถศึกษาคู่มือ (เลือกได้ตามรูปแบบทีสะดวกทั้ง VDO , PDF, Webpage)
โดยคลิกที่ “คู่มือการใช้งาน” หรือเข้าที่
https://we.kruchamp.com/handbook/

3. เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่บทเรียน” หรือเข้าที่
https://we.kruchamp.com/lms/login/

wesci01

jbsci2021c

กรณีวิธี live streaming on youtube แบบผสม

 1. คลิกผ่าน link ในหน้านี้ (จะสามารถแสดงได้เมื่อครูได้เริ่มสตรีม)
  โดยจะเตรียมการอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเวลา
 2. กดติดตามในหน้า
  https://www.youtube.com/channel/UCWd00j8SgdLGgJRPPrl3xgA

  เมื่อมีการสตรีมจะมีการแจ้งเตือนว่าช่องกำลัง LIVE หรือ สด (ตัวสีแดง)
 3. นักเรียนที่เรียนขณะสตรีมจะสามารถพิมพ์ถามได้ขณะนั้น
  (ขอความกรุณาอย่าพิมพ์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือพิมพ์ส่งถี่เกินกำหนด :
  flood)
 4. นักเรียนที่ดูแบบย้อนหลังหรือกลับมาทบทวน
  สามารถพิมพ์ถามในช่องแสดงความเห็นได้ครับ
 5. กรุณาเรียนรู้และรักษามารยาทในการสื่อออนไลน์
  และพึงระวังการกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯทุกกรณี


การใช้งานระบบ WE

ระบบ WE

jbsci2021e

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1

 

 

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2

ดัชนีสื่อ

jbsci2021d

1. การทดลองเรียนวันที่ 30 มิ.ย. 644
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน google meet
ข้อดี นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพูด
ข้อเสีย

 1. นักเรียนบางคนปิดไมค์เพื่อพูดคุยเล่นระหว่างเพื่อนโดยไม่สนใจต่อกติกาครูจึงต้องทำตามที่ตกลงไว้
 2. ตัวโปรแกรมใช้ทรัพยากรมากนักเรียนบางคนใช้งานจนอินเทอร์เน็ตหมดต้องแก้ปัญหาด้วยการไปนั่งตรงบันไดหอพักอีกแห่งเพื่อใช้สัญญาน
  wifi
 3. การเรียนตามเวลาชั่วโมงปกติ (2 ชม.) ทำให้นักเรียนบางคนแบตเตอรีหมด

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

2. การทดลองเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่
 3. การเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่เพียงพอ (1 ชม.)

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

3. การทดลองเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

4. การทดลองเรียนวันที่ 4 ส.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube และครูใช้การสอนคู่ด้วย google meet (ทางไกลในกรณีล๊อคดาวน์)

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้
 6. ครูหลายคนสามารถช่วยกันสอนได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง
 3. ระบบเสียงของครูต้นทางที่ 2 ยังต้องเพพิ่มระดับเสียง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

5. การทดลองเรียนวันที่ 3 พ.ย. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live
streaming on youtube ,ใช้การสอนคู่ด้วย google meet และระบบ WE
(ทางไกลในกรณีเปิดแบบผสม)

ข้อดี

 1. นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ
  จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้
 6. ครูหลายคนสามารถช่วยกันสอนได้
 7. ระบบ WE เมื่อทำข้อสอบหรือกิจกรรมสามารถตรวจสอบว่าทำหรือยัง
  และดูคะแนนได้ด้วยตนเอง

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง
 3. ระบบเสียงของครูต้นทางที่ 2 ยังต้องเพพิ่มระดับเสียง
 4. นักเรียนยังเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง จึงทำคู่มือแบบละเอียดให้

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

การแสดงความเห็นถูกปิด