การเรียนรู้ห้วง 16 – 21 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 16 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ (หน้า 2 , 3 )
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/SwTEzfPY1PsEYYp296. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/MBpaEj-Mr5k
https://youtu.be/XczWhxh4zDA
***แบบทดสอบ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำ***ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง2 เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า33–36)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 69-716.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 วันที่ 17 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)2. งานของวันที่ 17 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2- 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาไทย หน้า 60

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ระดับชั้น ป.4 บทที่ 3 เรื่อง ระบำสายฟ้า
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻  https://youtu.be/bisFoLHTODk

…………………………………….

วันที่  17  สิงหาคม  2564
1.  รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
2.  งานวันที่ 17  สิงหาคม  2564
3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
4.  ให้นักเรียน ศึกษาเอกสารที่แจกไปให้  เรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์   แล้วทำแบบฝึกหัดในเอกสารเรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์ ด้วยค่ะ
5.  เอกสารที่แจกให้ เรื่อง  ชนิดของคำ

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 12 /19 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต                       https://forms.gle/1dgZMxZAkpatcEEq7 (ให้นักเรียนดูโจทย์ในลิงค์ที่ครูส่งให้นี้ แล้วทำในสมุดหรือกระดาษรายงาน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ แล้วถ่ายส่งให้ในไลน์กลุ่มวิชา วิทยาการคำนวณ ) ไม่ต้องทำในclassroom นะคะ

6. สื่อที่เข้ากัน https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/  โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 5 แสบต้องเสิร์ชควบคู่ไปด้วยนะคะ

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 18 สิงหาคม 2564 sciweek64

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ STEM Online ที่ http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ชมกิจกรรม Science Show
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร
5.3 ทำกิจกรรม STEM (โดยร่วมกับคนในครอบครัวได้)
กิจกรรมทั้งหมดสามารถนำมาเป็นองค์ความรู้ในชีวิตประจำวันได้

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 18สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า22-27
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะเย็นและระบายสีวรรณเย็นลงในสมุดวาดเขียนดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า22

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณเย็นและระบายสีวรรณะเย็นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า22ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า22และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า30นะคะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2.งานวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 11 ข้อ 9 Write about your day. เขียนเกี่ยวกับวันในหนึ่งวันของนักเรียน (ทำลงในสมุด)

4.3 ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 15 Make a venn diagram. ทำแผนภาพเวนน์ (ทำลงในสมุด)
https://drive.google.com/file/d/1NOOKg__zZbwSvWrE2MmUokI4ebK3tekf/view?usp=sharing

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 19 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/0eYpzZDo35Y)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเกณฑ์การจำเเนกหลักฐานประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/0eYpzZDo35Y

bancovid_09
1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 30-35
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 27-28 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/hCb6o9SdDbQ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnU2bQuoE/Ybuq8FNhrDOUCzffOzi2RQ/view?utm_content=DAEnU2bQuoE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 4 , 5 )

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=W0Wwwe1ZhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=aRfDowXP7Wo

bancovid_11
  1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 21 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=oUc8MUPR_QI
5.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานตอบคำถามท้ายคลิปวีดีโอลงในสมุดรายงาน
5.3 ให้นักเรียนเข้าไปปฏิบัติกิจกรรมตามคำสั่งในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด