การเรียนรู้ห้วง 9 – 14 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 9 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก และการลบ ดังนี้
– แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 36 , 37 , 38 , 396. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/BeJi8OJlUkw
https://youtu.be/dWCIKYPCujs
https://youtu.be/AIKgq7-TLiw

***แบบทดสอบ***

ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 9 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่องประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า30–32)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 55-58

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่  10  สิงหาคม  2564
**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ**
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานวันที่  10  สิงหาคม  2564

3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
ห้อง  ป. 4.2,4.3,4.4

4.  รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1  ให้นักเรียนชมวิดีโอ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้แล้วทำแบบทดสอบ
4.2  อ่านหนังสือพาที  บทที่ 4 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก  แล้วทำแบบฝึกหัด  ในหนังสือทักษะภาษา  หน้า  37,38,41,45

5.  สื่อที่เข้าศึกษา
5.1  หนังสือภาษาพาที
5.2  แบบฝึกหัด ทักษะภาษาป.4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMI4HG

……………………………………..

วันที่ 10 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  10 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์(ครูโฟม)
ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษานิทานมา 1 เรื่องจากช่องทางใดก็ได้ เช่น ยูทูบ (YouTube) เว็บไซต์ ตามความสะดวก

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง สรุปข้อคิดจากนิทาน ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบ
👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciWB88j
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/ZG17f5dLQaM

bancovid_04
bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 scijb009

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 56 – 61, 66 – 72   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  11 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ส่งรูปภาพพืชภายในบริเวณบ้าน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/318-scijb009

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 11สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะอุ่นและระบายสีวรรณอุ่นลงในสมุดวาดเขียนดูตัสอย่าวจากหนังสือเรียนหน้า215. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณอุ่นและระบายสีวรรณะอุ่นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า21ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า21และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า29นะคะ

bancovid_07
 วันหยุด
bancovid_08
วันหยุด
bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-29
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 25-26 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/–JlXxzG0OA

ตัวอย่างแบบฝึกหัด https://www.canva.com/design

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 13 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) หน้า 40 , 41
📌 หน้า 40 ข้อ 2 และ หน้า 41 ข้อ 3 (เก็บคะแนน)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vVd89q00k0Y

bancovid_11
1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 14 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่องทบทวนการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2 ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :

https://www.youtube.com/watch?v=0j0UH51z2sw

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด