ช่องทางการเรียนรู้ห้อง ป.4.2

ช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.4.2

ตารางการเรียนรู้รวม

640808a

ตารางการเรียนรู้ของห้อง 4.2

640808c

 

ช่องทางการเข้าเรียนแบบสด

ให้นักเรียนปริ้นท์หรือบันทึกหน้านี้ไว้เพื่อความรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สามารถเรียนแบบสดได้ กรุณาเข้าเรียนให้ถูกห้องและตรงเวลา

วันจันทร์

คณิต เวลา 10.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvfครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันอังคาร

ภาษาไทย 10.00 น. 640808f2วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.4รหัสห้อง nje-gvbh-xxnครูนภาพร

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/nje-gvbh-xxn

ภาษาไทย 11.00 น.640808f3วิชา ภาษาไทย (Meet) ป.4.2 – ป.4.7รหัสห้อง wri-ihue-mdi

ครูจักรพงศ์

ลิงก์วิดีโอคอล

https://meet.google.com/wri-ihue-mdi

วันพุธ

วิทยาศาสตร์ 09.00 น.640808e2วิชา วิทยาศาสตร์ ป.4.1 – ป.4.7 (Website)

ครูพิริยะ
https://bit.ly/jbsci2021

English Math 11.00 น.640808d2รหัสห้อง mio-waam-dvf

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

วันพฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ 09.00 น.
640819e
ควรใช้เมล์ของโรงเรียน @jb.ac.th เข้าเรียน

รหัสห้อง fvf-uyws-ssn

หรือคลิก
https://classroom.google.com/

คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี) 10.00 น.
640809e5

รหัสห้อง nxd-uqed-yow

T. Umar

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/nxd-uqed-yow


หรือประสานงานครูผู้สอนเพิ่มเติมที่
line ด้านล่าง)

640808g

 

วันศุกร์

สังคมศึกษา 09.00 น. 640808e3วิชา สังคม/พระพุทธศาสนา

รหัสห้อง ewm-socx-kpt

ครูประภัสสร

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/ewm-socx-kpt

คณิต เวลา 11.00 น. 640808d2วิชา คณิตศาสตร์ (Meet) ป.4.2รหัสห้อง mio-waam-dvf

ครูอังคนา

ลิงก์วิดีโอคอล
https://meet.google.com/mio-waam-dvf

 

สำหรับ link
เรียนย้อนหลังนอกเวลา ครูจะแจ้งในกลุ่มหลังจากที่ครูประจำวิชาส่งมาครับ

ขอให้ทุกคนอดทน ต่อสู้ อย่าท้อถอย มุ่งมั่นในการเรียน
เพราะเนื้อหา ป.4 คือเนื้อหาพื้นฐานที่จะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต่างๆ
หากมุ่งหวังแต่ความสบายในวันนี้
วันข้างหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องเดือนร้อนเพื่อหาที่เรียนให้เราแน่ๆ
การตั้งใจเรียนคือส่วนหนึ่งของการแสดงความกตัญญูด้วยการกระทำ
มีน้ำหนักมากกว่าคำพูด

การแสดงความเห็นถูกปิด