การเรียนรู้ห้วง 2 – 7 ส.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 2 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การหาตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 5-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/A35xzd45FYw
https://youtu.be/FTGutF8Nlm0

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่4.การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ในหนังสือเรียน หน้า24–27)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4. หน้า 46-506.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย     ป.4.2-4.42. งานของวันที่  3   สิงหาคม   25643. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1  ทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะ หน้า 32-35
5.2 ให้นักเรียนถ่ายคลิปการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะในหนังสือวรรณคดีลำนำ หน้า36  และอ่านออกเสียงตามปกติในหน้า 37  (ตามตัวอย่างในคลิปที่แนบมานี้)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง มาตราตัวสะกด https://youtu.be/aUZ42HPClLU
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองและร้อยแก้ว  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 3 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 อัลกอริทึม การทอดไข่เจียวที่ครูแจกตอนช่วงที่เปิดเรียนปกติให้เสร็จ  ส่วนคนที่ส่งกับครูแล้วไม่ต้องทำ  แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าส่งรึยังให้นักเรียนทำใหม่ โดยสามารถปริ้นใบงานจากไฟล์ที่ครูส่งหรือถ้าใครไม่สะดวกปริ้นใบงานให้ทำในสมุดคอมพิวเตอร์  เขียนชื่อ นาม-สกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนแล้วให้ส่งงานโดยการถ่ายรูปชิ้นงาน(เก็บใบงานไว้กับนักเรียนก่อน) ส่ง e-mail มาให้ครูพร้อมทั้งแนบไฟล์รูปภาพ (ถ่ายชัดๆนะคะ) ที่ e-mail – krungor@jb.ac.th (ห้อง 4.3 4.4 4.2 เรียนสดกับครูแล้วสามรถส่งได้) แต่ห้องอื่นๆยังไม่ได้เรียนกับครู ไม่สามารถส่งได้ให้รอครูสอนสดก่อน ผู้ปกครองสามรถสอนให้นักเรียนส่งได้ ก็สามาถส่งมาได้เลยค่ะ
bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 scijb0083. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 44 – 55   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปหน้า43ในข้อ1คะแนนเต็ม20คะแนนและหน้า44ข้อ2คะแนนเต็ม10คะแนน

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 43และหน้า44

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-23และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ที่น่ารักและขยันเรียนทุกคนและในยูทูป
https://youtu.be/NH8AZr0oRaY

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอทั้ง 2 วิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 7 ข้อ 7 Draw and write about your favourite subject. (ให้วาดรูปและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบ โดยดูตัวอย่างประโยคจากข้อที่6)

4.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้า 6 ข้อ 6 หน้า 7 ข้อ 7,8

https://drive.google.com/file/d/14lqvq5bhtkkKV6Z_VqUbTqhlHFiY77Q6/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=LqF8XjWtKns

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/eCmGusep914)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ทำใบงานเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
**ใบงานตอนที่ 2 มีคำตอบซ้ำกัน 2 ข้อ คือการเรียบเรียงนำเสนอให้เปลี่ยนอีกข้อเป็นกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา**

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/eCmGusep914

bancovid_09
 1. รายวิชา พระพุทธศาสนา

2. งานของวันที่ 6 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 8-9 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-11
6. สื่อที่เข้าศึกษา : https://youtu.be/lJlEkc7Wt3s

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEmM6ik7b0/fZOPe__wwy_tDovQ7JRGkA/view?utm_content=DAEmM6ik7b0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 วิชาสุขศึกษา
แจ้ง นร.ที่รัก ห้อง 4.2-4.7 ในวิชาสุขศึกษาสำหรับเทอมที่1นี้เรียนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้ว ขอให้ ทุกคนทำแบบวัดฯ หน้า1-19และแบบทดสอบที่ส่งให้แล้วทั้ง 2 หน่วย ครูจะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดส่งแบบวัดฯ

ลิงก์เข้าแบบทดสอบทั้ง 2 อันอยู่ข้างล่างตารางนี้

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 7 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://youtu.be/NnmFp78W2Ds
5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด