การเรียนรู้ห้วง 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 30 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 11 , 12 , 13)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/E_LVQnHNbNs
https://youtu.be/3UuG737YJ_Y
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 30 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1เนื่องจากการเรียนการสอนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้วสำหรับภาคเรียนที่1
4.2 การประเมินให้คะแนนครูขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบว่านักเรียนได้ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯวิชาการงานอาชีพ ตามที่ครูกำหนดเมื่อทำแล้วพับมุมในแต่ละหน้าดังนี้
1.หน้า9ข้อ1.2
2.หน้า13ข้อ4
3.หน้า24-26
ข้อ3.1,3.2,3.3
4.แบบทดสอบ
หน้า49-50
5.แบบทดสอบ
หน้า 74-75
6.ทำแบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพที่ครูส่งทางไลน์ทั้ง 2ฉบับ
(หน่วย1,หน่วย 2)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพแบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วยที่ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxWe7kFp7TtE2fkw__1anl9TKpj-QY7W-mi9s333lJ8TDhQ/viewform?usp=sf_link

แบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วย 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNAo1PRS1AMK_Zgnwb9BuQ–Q3Y9z3viVExMmK2x_szSAMFg/viewform?usp=sf_link

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 31  สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร
ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
https://youtu.be/2dP48hSR-B0
https://youtu.be/eR6gseXVYl05. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  50-566. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4  บทที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
6.2    https://youtu.be/2dP48hSR-B0
6.3   https://youtu.be/eR6gseXVYl0

…………………………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  31 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  80,81 ,83 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7) โดยให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งให้อัดคลิปการอ่านส่งครูด้วยนะครับ ให้แนบไฟล์การอ่านตามลิงก์ด้านล่าง
👉🏻 https://forms.gle/4wKttN77VqBFvrTS8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/isZ3_XEjWK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 วิทยาการคำนวณ ป.4
วันพฤหัสบดี, 2 กันยายน · 9:00am ถึง 12:00pm
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvyชิ้นงานให้สอบถามกับครูผู้สอนโดยตรง1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่  2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด บทที่ 8
4.2 ให้นักเรียนถ่ายรูปภาพแบบฝึกหัดที่ทำแล้ว บทที่ 1 บทที่ 5 บทที่ 8 ส่งทางอีเมล (ไม่รับทางไลน์นะคะ)
4.3 เปลี่ยนชื่ออีเมลของนักเรียน เป็นชื่อจริง นามสกุล ชั้น เลขที่ (สอนในชั่วโมง วันที่ 2 กันยายน 64) ตามตัวอย่างที่ส่งให้ตามรูปภาพข้างล่างนี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 1 กันยายน 2564 scijb011

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 สามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 1 ก.ย. 64) ไม่มีทำในแบบฝึกหัด (ให้เคลียร์งานเดิม)
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน มี 2 ชุด (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011

bancovid_06
 ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้
bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 2 กันยายน 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้าที่ 13,16
-แบบฝึกหัด Smile หน้าที่ 12,13
https://drive.google.com/file/d/1AdWFWEyPcwPT3I2XZHjBTX62oYATnen1/view?usp=sharing

4.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 เรื่อง School day (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc418U_wekXChpbl3PKjc3YY1sTP3VH6uF0qpYVtq8SInO-xA/viewform

4.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2 เรื่อง The amazing body (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k89nlB7RW8CtcGMToDepCiz3H09oZi-WsUi0K5aH_aW5Dg/viewform?usp=sf_link

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE (ยุคสมัยเเละหลักฐานทางประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=kryh3lQLb6o (สมัยประวัติศาสตร์)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4.1-4.7

2. งานของวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 40-48
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 38-39
5.3 ทำแบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาฯ ตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/V_M2pQj_384

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEoK0Od0m8/1AYobcSvLLAFZJ4ChWZ0DA/view?utm_content=DAEoK0Od0m8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

แบบทดสอบออนไลน์ https://forms.gle/MhSCneGqu7LoGxqH9

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าการคูณ การหาร (หน้า 65 , 67)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/zw9i4NVJBSk
https://youtu.be/jcTiY9SisoA

bancovid_11

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การแสดงความเห็นถูกปิด