แผ่นดินถล่ม

ตึกโรงเรียนถล่ม

แผ่นดินถล่ม

ป่าไม้ถูกทำลาย

ภูเขาหัวโล้น

โคลนถล่มทับคน

จำลองภูเขาถล่ม

 

การแสดงความเห็นถูกปิด