ตัวอย่างภาวะล่าเหยื่อในห่วงโซ่อาหาร

ตัวอย่างการล่าเหยื่อของนกอินทรี

แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sitkruchamp ครับ

การแสดงความเห็นถูกปิด