เฉลยข้อสอบ onet วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ

เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ (ว.6)

https://youtu.be/Ehz5N5DwN9M

การแสดงความเห็นถูกปิด