หินแปร และตัวอย่างหินแปร

หินแปร เป็นหินที่แปรมาจากหินอัคนีหรือหินชั้น เพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้รูปร่างเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไป

ตัวอย่างหินแปร

ตัวอย่างหินแปรที่ควรรู้

ตัวอย่างหินแปร  1. หินชนวน
  2. หินอ่อน
  3. หินไนส์
  4. หินควอร์ตไซต์
  5. หินชีสต์
  6. หินฮอร์นเฟลส์
  7. หินฟิลไลต์

นักเรียนต้องศึกษาวัฎจักร หรือ วงจรการเกิดหินชนิดต่างๆให้ดีนะครับ

การแสดงความเห็นถูกปิด