สมบัติของวัสดุ

สื่อเรื่องสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1H2ZZLhFI7s

การแสดงความเห็นถูกปิด