vdo การทดสอบสารอาหาร

การทดสอบสารอาหาร

vdo แสดงการทดลองเรื่อง การทดสอบสารอาหารต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูและนักเรียน ประกอบด้วย การทดสอบโปรตีน การทดสอบแป้ง การทดสอบไขมัน การทดสอบน้ำตาล

การแสดงความเห็นถูกปิด