การเรียนรู้ห้วง 2 – 7 ส.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 2 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การหาตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 5-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/A35xzd45FYw
https://youtu.be/FTGutF8Nlm0

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่4.การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ในหนังสือเรียน หน้า24–27)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4. หน้า 46-506.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย     ป.4.2-4.42. งานของวันที่  3   สิงหาคม   25643. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1  ทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะ หน้า 32-35
5.2 ให้นักเรียนถ่ายคลิปการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะในหนังสือวรรณคดีลำนำ หน้า36  และอ่านออกเสียงตามปกติในหน้า 37  (ตามตัวอย่างในคลิปที่แนบมานี้)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง มาตราตัวสะกด https://youtu.be/aUZ42HPClLU
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองและร้อยแก้ว  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 3 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 อัลกอริทึม การทอดไข่เจียวที่ครูแจกตอนช่วงที่เปิดเรียนปกติให้เสร็จ  ส่วนคนที่ส่งกับครูแล้วไม่ต้องทำ  แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าส่งรึยังให้นักเรียนทำใหม่ โดยสามารถปริ้นใบงานจากไฟล์ที่ครูส่งหรือถ้าใครไม่สะดวกปริ้นใบงานให้ทำในสมุดคอมพิวเตอร์  เขียนชื่อ นาม-สกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนแล้วให้ส่งงานโดยการถ่ายรูปชิ้นงาน(เก็บใบงานไว้กับนักเรียนก่อน) ส่ง e-mail มาให้ครูพร้อมทั้งแนบไฟล์รูปภาพ (ถ่ายชัดๆนะคะ) ที่ e-mail – krungor@jb.ac.th (ห้อง 4.3 4.4 4.2 เรียนสดกับครูแล้วสามรถส่งได้) แต่ห้องอื่นๆยังไม่ได้เรียนกับครู ไม่สามารถส่งได้ให้รอครูสอนสดก่อน ผู้ปกครองสามรถสอนให้นักเรียนส่งได้ ก็สามาถส่งมาได้เลยค่ะ
bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 scijb0083. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 44 – 55   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/317-scijb008

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 4สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-23
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปหน้า43ในข้อ1คะแนนเต็ม20คะแนนและหน้า44ข้อ2คะแนนเต็ม10คะแนน

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 43และหน้า44

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-23และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ที่น่ารักและขยันเรียนทุกคนและในยูทูป
https://youtu.be/NH8AZr0oRaY

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอทั้ง 2 วิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 7 ข้อ 7 Draw and write about your favourite subject. (ให้วาดรูปและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่นักเรียนชอบ โดยดูตัวอย่างประโยคจากข้อที่6)

4.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้า 6 ข้อ 6 หน้า 7 ข้อ 7,8

https://drive.google.com/file/d/14lqvq5bhtkkKV6Z_VqUbTqhlHFiY77Q6/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=LqF8XjWtKns

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 5 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/eCmGusep914)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ทำใบงานเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
**ใบงานตอนที่ 2 มีคำตอบซ้ำกัน 2 ข้อ คือการเรียบเรียงนำเสนอให้เปลี่ยนอีกข้อเป็นกำหนดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา**

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/eCmGusep914

bancovid_09
 1. รายวิชา พระพุทธศาสนา

2. งานของวันที่ 6 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง พุทธประวัติ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 8-9 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 10-11
6. สื่อที่เข้าศึกษา : https://youtu.be/lJlEkc7Wt3s

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEmM6ik7b0/fZOPe__wwy_tDovQ7JRGkA/view?utm_content=DAEmM6ik7b0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 วิชาสุขศึกษา
แจ้ง นร.ที่รัก ห้อง 4.2-4.7 ในวิชาสุขศึกษาสำหรับเทอมที่1นี้เรียนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้ว ขอให้ ทุกคนทำแบบวัดฯ หน้า1-19และแบบทดสอบที่ส่งให้แล้วทั้ง 2 หน่วย ครูจะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดส่งแบบวัดฯ

ลิงก์เข้าแบบทดสอบทั้ง 2 อันอยู่ข้างล่างตารางนี้

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 7 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 74-80
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://youtu.be/NnmFp78W2Ds
5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 19 – 24 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ ดังนี้
– ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบโดยใช้ค่าประมาณ หน้า 1-4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/PSnY9Cbq9X0

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 37,38,39,40,416.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ
,ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบทดสอบเรื่อง คำไวพจน์ ให้นักเรียนกดเข้าไปทำรูปแบบของ google form ในลิงก์ที่ครูแนบมาให้
👉🏻 https://forms.gle/ygiPZpcBnANDzZck8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ให้นักเรียนทำตามคลิป การเข้า Google classroom โดยใช้ e-mail ของที่คุณครูสมัครให้ เช่น 22630@jb.ac.th password jb12345678

5. จากนั้นให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google classroom ตามห้องของตนเอง ตามที่ครูส่ง รหัสแสดงชั้นเรียน หรือ ลิ้งค์ ให้  4.2 รหัสชั้นเรียน pn2gb62 หรือ ลิ้งค์ https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62 (ถ้านักเรียนเข้าชั้นเรียนของห้องตนเองได้ 10 คะแนน)

❌งาน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบตัวชี้วัด ป 4/1 ( แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ครั้งเดียว นักเรียนไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะ ตรวจสอบก่อน คลิกส่ง) 10 คะแนน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=HsRZLbLbud0 7. e-mail ของนักเรียน ตามไฟล์นี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 scijb007
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 21กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาทบทวนจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่1ตั้งแต่หน้า8-16
4.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่พึ่งแจกไปเมื่อวันเสาร์หน้า18มี3ข้อๆละ10คะแนนเช่นข้อ1.เป็นรูปชิงช้ามีพื้นผิวแบบไหน…..และรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นรูปอะไรนักเรียนก็วาดภาพรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเห็นลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบประเมินศิลปะ หน้า 18

5.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบพัฒนาทักษะหน้า 22-23 ในหนังสือแบบประเมินศิลปะที่ครูแจกไปใหม่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่1เรื่อง มองเห็น คิดเป็น ทำได้ ตั้งแต่หน้า8-16และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่นะคะ
ครั้งหน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักและขยันเรียนทุกคน

bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2. งานวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด (vdo ให้ดูในกลุ่มไลน์ของห้อง)
ตัวอย่าง 1. Maths วิชาคณิตศาสตร์
2. Music วิชาดนตรี

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 5 ข้อ 1,2,3,4 (เขียนลงไปในหนังสือได้เลย)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5.ทำใบงานเรื่องหลักฐานชั้นต้นชั้นรอง

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rpXmkIVe1Sc

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สิทธิเด็ก ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 18-21 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 15-16 และหน้า 22-23

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/yKDmEhmsIgM

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEknchGPY8/cfzN1AIuiVS2XWxAohqOag/view?utm_content=DAEknchGPY8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา หน่วยที่2เรื่อง ครอบครัวและเพื่อนในหนังสือสุขศึกษาหน้า17-25หัวขัอ
-คนดีที่ทุกคนรัก
-การปฏิบัติตนต่อเพื่อน
-พฤติกรรมทางเพศ
-การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาในหน้า10-19

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

@นร.ที่รักทุกคนเมื่อทำแบบวัดจบถึงหน้า 19แล้วเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้ชัดเจนที่หน้าปกแล้วครูจะแจ้งว่าจะให้ส่งวันไหน สำหรับการเรียนวิชาสุขศึกษาในเทอม 1 เรียนจบแล้ว คะแนนจะอยู่ในแบบวัดที่ส่งมาจ้าขอให้ทุกคนโชคดี รักษาสุขภาพนะจ้ะ

bancovid_11
 https://youtu.be/trmPUHkElYU

 

 ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 12 – 17 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 12 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การนำค่าประมาณไปใช้ ดังนี้
– แบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 18
– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 20-22

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/gJBiTmV-q9w

bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 12 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่3 มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ในหนังสือเรียน หน้า19-22)

5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 หน้า 34,35,36

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง
ครูนภาพร ห้อง ป.4.2 – 4.4
ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.5 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 2 (เรื่อง เงินตราและสำนวน)
5.2 ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา ป.4 หน้าที่ 15 – 16 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ4 และหน้าที่ 18 ข้อ 2 ข้อ 3

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 หน้าที่ 28 – 33 (ทบทวน
6.2 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
https://www.youtube.com/watch?v=HKED12QOizo
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/99

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี2. งานของวันที่ 13 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอ บทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว
4.2 ให้ทำแบบฝึกหัด บทที่ 8
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว ❌❌ให้นักเรียนลองคิดคำตอบเองก่อนนะคะ❌❌ แล้วค่อยดูเฉลยที่ครูส่งให้ดู ลอกคำตอบลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ
5.สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนบทที่ 8 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าว คลิปวีดีโอ แบบฝึกหัด
https://youtu.be/uEGD1GiG7-k

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 scijb006
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 18 – 27  (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน

6. สื่อที่เข้าศึกษา  http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/YJOguBaBubk) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 15
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นที่ว่างโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 15 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/YJOguBaBubk

bancovid_07
 👨‍💻 ห้องเรียนGoogle Classroom👩‍💻
👧 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4.2🧑🌸 คุณครูทิพย์วรรณ วิจารณ์พล
🌸 คุณครูเขมจิรา เขียวดีรหัสเข้าห้องเรียน👉 m4hxg67ลิ้งเข้าห้องเรียน
https://classroom.google.com/c/MzcwNDg3NTM5ODg5?cjc=m4hxg67

😊ขอให้นักเรียนใช้ account นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ เข้าร่วมห้องเรียนทาง Google Classroom นะคะ เช่น 12345@jb.ac.th😊

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/vjg5OVpu2sI)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. จะมีใบงานเเจกให้ มานัดรับวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/vjg5OVpu2sI

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การลดปัญหาความขัดแย้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-15
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 13-14 ดูตัวอย่างในไฟล์รูปภาพที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://www.canva.com/design/DAEjlc2dqrU/yr0DOgIUyxEH8ABwgVMHNg/view?utm_content=DAEjlc2dqrU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube:

https://youtu.be/cMGgPAXNOgw

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กระดูกและข้อต่อในหนังสือสุขศึกษาหน้า12,13,14หัวขัอ
-ลักษณะของกระดูกและข้อต่อ
-หน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อ
-วิธีดูแลรักษากระดูกและข้อต่อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า5บอกวิธีดูแลกระดูกในแผนผังความคิดและทำแบบประเมินผลในหน้า6,7,8,9

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียนและแบบวัดฯ

bancovid_11
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เสาร์หรรษา

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ถ้าอยากทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เตรียมแบบฝึกหัดหน้า 37 ไว้รอ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ไม่มี

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/1EFzbOMBxII

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

 

 

 

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

นัดหมายเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4

bit.ly/jbsci2021

 

 jbsci2021a

วันพุธที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

 jbsci2021b
ทดลองเรียนผ่านระบบ live streaming on youtube

คลิก
……

https://youtu.be/2-scQqJVCwc

เป็นการทดลองเพื่อลดปัญหา 2 เรื่อง

 1. การใช้ทรัพยากรน้อยในการรับชม
  (สำหรับเด็กนักเรียนที่ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ)
 2. การสื่อสาร

นัดหมายส่งสมุดและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่ม 1 (ระวังหยิบผิดเป็นหนังสือมานะครับ หน้าปกคล้ายกัน)

สามารถส่งได้ที่บริเวณป้อมยามของโรงเรียนโดยครูจัดเตรียมกล่องใส่เพื่อป้องกันฝนตกไว้ให้ และจะนำมาที่ห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อครูได้รับแล้วจะทำเครื่องหมายในเว็บเพื่อให้ผู้ปกครองตรวจสอบสถานะการได้รับ

เนื่องจากครูต้องส่งผลการเรียนในวันที่ 15 ต.ค. เป็นวันสุดท้าย จึงขอกำหนดระยะเวลาในการส่ง คือ 27 ก.ย. – 1 ต.ค. และ 4 – 6 ต.ค. เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย และเพื่อจัดทำคะแนนได้ทัน หากไม่ได้รับจะคิดคะแนนตามส่วนที่นักเรียนได้ทำไว้ในจุดต่างๆ ซึ่งได้แจ้งนักเรียนไว้แล้วในใบปิดปกและในการเรียนออนไลน์แต่ละครั้ง

work64a2

หากส่งแล้วตรวจสอบสถานะได้ที่

ตรวจสอบสถานะการส่งสมุดและแบบฝึก

 

jbsci2021c

กรณีวิธี live streaming on youtube แบบผสม

 1. คลิกผ่าน link ในหน้านี้ (จะสามารถแสดงได้เมื่อครูได้เริ่มสตรีม)
  โดยจะเตรียมการอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเวลา
 2. กดติดตามในหน้า
  https://www.youtube.com/channel/UCWd00j8SgdLGgJRPPrl3xgA

  เมื่อมีการสตรีมจะมีการแจ้งเตือนว่าช่องกำลัง LIVE หรือ สด (ตัวสีแดง)
 3. นักเรียนที่เรียนขณะสตรีมจะสามารถพิมพ์ถามได้ขณะนั้น (ขอความกรุณาอย่าพิมพ์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือพิมพ์ส่งถี่เกินกำหนด
  : flood)
 4. นักเรียนที่ดูแบบย้อนหลังหรือกลับมาทบทวน สามารถพิมพ์ถามในช่องแสดงความเห็นได้ครับ
 5. กรุณาเรียนรู้และรักษามารยาทในการสื่อออนไลน์
  และพึงระวังการกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯทุกกรณี

jbsci2021e

ดัชนีสื่อ

 

 

jbsci2021d

1. การทดลองเรียนวันที่ 30 มิ.ย. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน google meet
ข้อดี นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพูด
ข้อเสีย

 1. นักเรียนบางคนปิดไมค์เพื่อพูดคุยเล่นระหว่างเพื่อนโดยไม่สนใจต่อกติกาครูจึงต้องทำตามที่ตกลงไว้
 2. ตัวโปรแกรมใช้ทรัพยากรมากนักเรียนบางคนใช้งานจนอินเทอร์เน็ตหมดต้องแก้ปัญหาด้วยการไปนั่งตรงบันไดหอพักอีกแห่งเพื่อใช้สัญญาน wifi
 3. การเรียนตามเวลาชั่วโมงปกติ (2 ชม.) ทำให้นักเรียนบางคนแบตเตอรีหมด

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

 2. การทดลองเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live streaming on youtube
ข้อดี

 1.  นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่
 3. การเรียนตามเวลาที่กำหนดไม่เพียงพอ (1 ชม.)

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

 3. การทดลองเรียนวันที่ 21 ก.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live streaming on youtube
ข้อดี

 1.  นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

 4. การทดลองเรียนวันที่ 4 ส.ค. 64
รูปแบบการสอน สอนออนไลน์ผ่าน live streaming on youtube และครูใช้การสอนคู่ด้วย google meet (ทางไกลในกรณีล๊อคดาวน์)
ข้อดี

 1.  นักเรียนสามารถสอบถามได้ในทันทีด้วยการพิมพ์
 2. ไม่มีเสียงยวดยานรบกวนหรือการลืมปิดไมค์
 3. ใช้ทรัพยากรน้อยในการรับข้อมูล
 4. เป็นแอพพลิเคชันพิ้นฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์/อุปกรณ์อื่นๆ จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 5. ดูย้อนหลังได้
 6. ครูหลายคนสามารถช่วยกันสอนได้

ข้อเสีย

 1. การสอบถามต้องใช้วิธีพิมพ์
 2. ยังพบการพิมพ์นอกเรื่องอยู่แต่ลดจำนวนลง
 3. ระบบเสียงของครูต้นทางที่ 2 ยังต้องเพพิ่มระดับเสียง

หมายเหตุ
เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในวันและเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกหน้าจอการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดในภายหลัง

การเรียนรู้ห้วง 5 – 10 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 5 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้
สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน
และเต็มล้าน ดังนี้

– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 14-19

6. สื่อที่เข้าศึกษา

https://youtu.be/Uj8H3Fv0xhI

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้แลรักษาของใช้(ในหนังสือเรียน
หน้า12-16)

4.2ให้ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของเช่น การจัดตู้เสื้อผ้า
การจัดกระเป๋านักเรียน

5.วิธีการ

5.1ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับศึกษาความรู้จากหนังสือจนงานที่ปฏิบัติเป็นระเบียบ

5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 หน้า 21-28

6.สื่อ

หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 6 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ, ครูจักรพงศ์ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ให้ทำลงในกระดาษ A4
หรือกระดาษรายงาน โดยมีหัวข้อคำถามอยู่ท้ายคลิปวิดีโอ

6. สื่อที่เข้าศึกษา

6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)

https://youtu.be/7jK_Q1maRgE

bancovid_04
1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 25643.ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข
ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6
โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย
(ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)

หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง
ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม

5.วิธีการ

ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ

6.สื่อวิดีโอ
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011

 (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 scijb0053. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บ https://bit.ly/scijb005 ให้เข้าใจ
4.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาชิ้นงานเดิมและทำแบบฝึกให้เสร็จ (ให้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2) โดยสร้างศึกษาข้อมูลจากคลิปการทดลองทั้ง 3 คลิปที่อยู่ในเว็บ
4.3 วิธีการสำหรับนักเรียนที่เคยเข้าเรียนและนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนจะระบุไว้ในหน้าเว็บดังกล่าว

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 บันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดวิทยาศาสตร์ *เล่มหนา*
5.2 ทำกิจกรรมตามลำดับที่ระบุในเว็บ

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://bit.ly/scijb005

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 13
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นผิวโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 13 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo

bancovid_07
 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4.22. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอ
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 30
(ภาษาอังกฤษเล่มม่วง)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด () https://youtu.be/kryh3lQLb6o โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาและจดบันทึกในสมุดวิชาประวัติศาสตร์
5.2 ทำแบบฝึกที่อยู่ท้ายคลิป

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/kryh3lQLb6o

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-13
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตอบคำถามลงในสมุด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-12

6. สื่อที่เข้าศึกษา :
ลองดูวิดีโอนี้ใน https://youtu.be/lPYbkgK5deI
และ
https://youtu.be/dz6eba2bl2Q

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กล้ามเนื้อและกระดูกในหนังสือสุขศึกษาหน้า9,10,11หัวขัอ
-ประะเภทของกล้ามเนื้อ
-การทำงานของกล้ามเนื้อ
-วิธีดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า 4ข้อ1,2
หน้า5บอกวิธีดูแลกล้ามเนื้อในแผนผังความคิด

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียน

bancovid_11
 1. รายวิชา พลศึกษา ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/7C3pJRbynhk) โดยเนื้อหาจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ฝึกปฏิบัติตามในบริเวณที่เหมาะสม เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ฝึกปฏิบัติตามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
5.2 ให้ทำแผนผังความคิดในกระดาษ หรือสมุดวิชาพลศึกษา นำส่งตอนเปิดเทอม
5.3 หากนักเรียนคนใดอยากนำเสนอคลิปตัวเองออกกำลังกาย ความยาวไม่เกิน 10 วินาที สามารถถ่ายเก็บไว้ได้แล้วรอครูแจ้งช่องทางการส่ง (ไม่บังคับ)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/7C3pJRbynhk

 

 

 

 

รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) วันที่ 6 ก.ค. 64

1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

3.ครูผู้สั่งและมอบหมายให้เผยแพร่ ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6 โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย (ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)
หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม
5.วิธีการ
ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ
6.สื่อวิดีโอ https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011/ (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

***หากเข้าดูไม่ได้ ให้เข้าดู vdo จาก link นี้  http://homeroom.kruchamp.com/?p=537

การเรียนรู้ห้วง 28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 64

1. รายวิชา ภาษาไทย**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

2. งานของวันที่ 29 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ , ครูนภาพร
ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทำแบบฝึกหัด (อ่านบทที่ 2)
5.2 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านจับใจความ ลงในสมุดภาษาไทย หากไม่มีให้ทำลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงาน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 หน้าที่ 19
6.2 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์) http://www.tiwdee.com/sarapatthai/85/
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่28มิ.ย.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้แลรักษาของใช้(ในหนังสือเรียน หน้า12-16)
4.2ให้ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของเช่น  การจัดตู้เสื้อผ้า  การจัดกระเป๋านักเรียน

5.วิธีการ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับศึกษาความรู้จากหนังสือจนงานที่ปฏิบัติเป็นระเบียบ

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

 

1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/t4daFcIUAKs) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ดูคลิปจาก https://youtu.be/t4daFcIUAKs
5.2 วาดภาพรูป รูปทรง ลงในสมุดวาดเขียนและระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/t4daFcIUAKs

 

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 28 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ดังนี้
– ในหนังสือเรียน(เล่มใหญ่) หน้า 24-30
– แบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 12 และ 14
– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 1-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/1aB5FppGXXw

 

 วิชาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี)

ครูเขาแนบรูปภาพมาเยอะมาก ครูแชมป์เลยเอาใส่ในเว็บนี้ให้ครับ http://homeroom.kruchamp.com/?p=513
1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 30 มิถุนายน 2564 scijb005
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/314-scijb005) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 4 – 16 และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 30 มิ.ย.)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/314-scijb005
ในกรณีที่คลิปสำหรับดูประกอบกิจกรรมในแบบฝึกหัด (กรณีที่คลิปสอนไม่ชัดเจน/สะดุด) จะมีคลิปแยกดังกล่าวให้ดูครับ

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูเสาวลักษณ์ ตันกาบ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึก เล่มสีชมพูม่วง (ดังรูป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Alphabets หน้าที่ 12-17 ในหัวข้อที่ 1-3 (เล่มภาษาอังกฤษ)
ให้นักเรียนทำแบบฝึก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Vowels หน้าที่ 18-23 (เล่มภาษาอังกฤษ)

5. ตัวอย่างแบบฝึก ไฟล์ที่แนบเป็นตัวอย่างหน้าที่ให้นักเรียนทำ

 

1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและสมุดวิชาประวัติศาสตร์ให้พร้อมเรียน
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัดจำนวน 10 ข้อ ลงในสมุด (หยุด vdo แล้วคัดลอกโจทย์ลงตอบในสมุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE

 

1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 7-10
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตอบคำถามลงในสมุด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 8-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา :Cr.teacher กุหลาบ
ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube: https://youtu.be/09eZoc6tNns

 

1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา ให้ศึกษาจากหนังสือเรียนสุขศึกษาหน้า 2-7

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า1-3

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียน

@ นักเรียนที่เรียนและทำแล้วไม่ต้องทำค่ะ

 

๑. รายวิชา  ภาษาไทย  ห้อง ๔.๒- ๔.๗
๒.  งานวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔
๓.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร   ครูพรรษวุฒิ
๔.  รายละเอียดของการศึกษา
๔.๑  ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด  ชมวิดีโอ   แล้วทำแบบทดสอบ   โดยอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้ให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ
๕.  สื่อที่เข้าศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuc57L9F9K-dcyUB0unIoasYkEQjALI4IPQADmZ_CgkSOJ9A/viewform?usp=sf_link

 

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

     4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

     4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน ดังนี้

       – แบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 15

       – แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 10-13

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/e-jopOzgoE0

รายวิชา เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) งานวันอังคาร ที่ 29 มิ.ย. 2564

1.รายวิชา เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

2.งานวันอังคาร ที่ 29 มิ.ย. 2564

3.ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์ (เงาะ)

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 5 แสบต้องเสิร์ช (หนังสือหน้า74-91)จากลิ้งค์ วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

https://drive.google.com/file/d/1tgPpIVHNHtilrp8oINajObGERfI8pRS6/view?usp=sharing
4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (หน้า 24-29) โดยให้นักเรียนลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย (ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)                                          4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่1 (หน้า 2-9)โดยให้นักเรียนลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย(ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะค่ะ
หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม
5.วิธีการ
ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ
6.สื่อ
วิดีโอ https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/

หนังสือวิทยาศาสตร์

หนังสือวิทยาศาสตร์