การเรียนรู้ห้วง 26 – 29 ต.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
ปิดภาคเรียน
bancovid_02
ปิfภาคเรียน
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
https://youtu.be/nfWYJr5KhDA

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้าน แต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาและข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชานี้ครับ

………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดี)

2. งานของวันที่  26 ตุลาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
5.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻https://youtu.be/48U2pyM0GTs

หมายเหตุ คาบนี้ไม่มีการบ้านครับ
แต่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาคลิปวิดีโอตามที่ครูแนบมาให้ครับ

bancovid_04
1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปบทเรียนที่ครูส่งให้ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 จากการศึกษาคลิปบทเรียนนักเรียนได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาเทคโนโลยี( ครูจะตรวจโดยการถามนักเรียนในสัปดาห์หน้าที่เรียนออนไลน์กับครู)

5. สื่อที่เข้ากัน(ตอนที่ 1) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003 (ตอนที่ 2) https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-004 👉👉โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก ควบคู่ไปด้วยนะคะ
https://youtu.be/MgZzF-577_Y
https://youtu.be/A9xb9KhNv98

bancovid_05
วิทยาศาสตร์
ทดลองเข้าใช้งานระบบ we
โดยศึกษาคู่มือและเข้าเรียนที่ https://we.kruchamp.com/
bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือแบบฝึกหัด Smile Lesson 1 หน้าที่ 34-36
https://drive.google.com/file/d/1tBPYlVG7ErkEng3w3Mh3QR-4jVv_yOZb/view?usp=drivesdk

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 28 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาเเละชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WMOhwhqXles

หมายเหตุ ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการบ้านเเต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ครูเเนบมาค่ะ

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 52-60
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำชิ้นงานเป็นการบ้านลงในกระดาษรายงานตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/RsgnUDBHgzo

การบ้าน :https://www.canva.com/design/DAEt-gxzR7g/vopflMM3FryOvmlZxtYdNQ/view?utm_content=DAEt-gxzR7g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10
 1. รายวิชาสุขศึกษา2. งานของวันที่ 29 ตุลาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 28 – 31
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=qlywovO_O10
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 4.2

ตารางการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ช่วง covid

time_b641

time_b642

การเรียนรู้ห้วง 20 – 25 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 20 กันยายน  2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 106,107 และ 110-113)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/2tyQSLam4JE
https://youtu.be/ZpPiihKIFYU

bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)2. งานของวันที่  21 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนใน google form
👉🏻  https://forms.gle/ffZh6WMURjdTSVVh6

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/PrZfxI8PQWc

bancovid_04
 👉เวลา 10.00-11.00 น. ชั้น ป.4/2 4/3 วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ

1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว

2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1 4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3

6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7
2. งานของวันที่ 22 กันยายน 2564 scijb014
3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 110 – 116   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  22 ก.ย. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)
6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/324-scijb014
bancovid_06
 ทบทวนก่อนสอบ และเข้าทดสอบปลายภาคเรียนวิชาศิลปะ ป.4ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGnsจากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9 

ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้

bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 23 กันยายน 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์พร้อมความหมายในหนังสือเรียนSmile หน้า 22 ลงในสมุด
4.2  ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้า 22
-แบบฝึกหัด Smile หน้า 19,20 โดยคนที่ส่งหนังสือกับครูแล้วให้ทำลงในสมุดตามตัวอย่างที่ครูบอกในวิดีโอเลยค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1P9RueOpPJtkRHiW5VKE3Y2iqBSBJO9Mu/view?usp=sharing

 

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 23 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/L6neTuXJj9A)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 26 (ข้อที่3) หน้าที่ 28 (ข้อที่1) หน้าที่ 30-31

5.ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 26 (ข้อที่3) หน้าที่ 28 (ข้อที่1) เเละหน้า 30-31

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/L6neTuXJj9A

bancovid_09
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาพระพุทธศาสนาhttps://forms.gle/9pC35SB7Dynqy55z9

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

 

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 18 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 03แบบประเมินตัวชี้วัดฯบทที่ 3 เกมหรรษา   จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMVqG3yGkpXPhqOEsvpPPvkKJ_aT8r8NeBp6KADH3t5KMoRw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศสอบวิชาสังคมและพระพุทธ

ประกาศสอบปลายภาคศิลปะ

ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

…………………………

ผปค. สามารถตรวจว่านักเรียนคนไหนเข้าสอบวิชาสุขศึกษา (2 ชุด) วิชาการงานอาชีพ (2 ชุด) และวิชาศิลปะ ได้ที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/sum.htm

วิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/174/

วิชา ภาษาไทย (วรรณคดี)
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/184/

วิชา คณิตศาสตร์
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/199/

วิชา ภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/215/

วิชา สังคมและพระพุทธศาสนา
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/211/
วิชา วิทยาการคำนวณ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/237/

วิชา การงานอาชีพ
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/250/

วิชา ดนตรี
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/255/

วิชา English Math
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/227/

วิชา ประวัติศาสตร์
ตรวจสอบงานได้ที่ : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/263/

**งานทุกชิ้นที่แจ้งเป็นงานล่าสุดในวันที่ 20 กันยายน 2564

การเรียนรู้ห้วง 13 – 17 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 13 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 96-100)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/CRrZNlK5hWc
https://youtu.be/rejcFSdaIww
https://youtu.be/aabhAweqxtM

bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย

2. งานของวันที่  14   กันยายน   2564

3. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร      ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

-ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด   จะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
–  https://youtu.be/ywJR4uuMlXA
–  https://youtu.be/vS0iowkln0c
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่   7   เรื่อง   แรงพิโรธจากฟ้าดิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  69-76
5.3  ทบทวนเนื้อหาบทที่  8   เรื่อง  ไวรัสวายร้าย
5.4  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย  ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  78,79,80(ข้อ 7),81 (ข้อ2),82,84

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1  หนังสือทักษะภาษา ชั้นป.4
6.2  หนังสือแบบฝึกทักษะภาษา  ชั้นป. 4
6.3 –  https://youtu.be/ywJR4uuMlXA
6.4 –  https://youtu.be/vS0iowkln0c

หมายเหตุ   ***
1.  นักเรียนที่เข้าเรียนเสมอ จะทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งวันนี้ไปเกือบครบสมบูรณ์แล้ว  สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็ค่อยๆทำไปนะคะ สงสัยให้ถามได้ในไลน์กลุ่มค่ะ
2.  เทอมนี้  จะเรียนถึง บทที่ 8  ไวรัสวายร้าย นะคะ
3.  ทำแบบฝึกทักษะ ให้เสร็จ แล้วเตรียมส่งนะคะ

……………………………………………..

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  14 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2-4.4

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.2 ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนใน google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง 4.2-4.4)
👉🏻  https://forms.gle/c3fruDMb93agSp3w9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/BsJ9GbtCCNI

bancovid_04
 📌📌วันพฤหัสบดี ที่  16 กันยายน 2564
👉เวลา 10.00-11.00 น. ชั้น ป.4/2 4/3                                                           วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1

4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3

6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏  จะยังไม่แจ้งว่านักเรียนคนไหนยังค้างงานอะไร เพราะแจ้งไปแล้ว ให้ส่งงานตามที่เคยแจ้ง ***จะแจ้งอีกครั้ง 20 กันยายน 2564***

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 15 กันยายน 2564 scijb013

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 92 – 98, 101 – 103   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  15 ก.ย. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/323-scijb013

bancovid_06
 ทบทวนก่อนสอบ และเข้าทดสอบปลายภาคเรียนวิชาศิลปะ ป.4ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

 

ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้

bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.22. งานวันที่ 16 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้า 20-21
-แบบฝึกหัด Smile หน้า 15,16,17
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 17 ข้อ 7

https://drive.google.com/file/d/125qULMADVY6tXOAvUZXCVjPwz7KL6GBM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14zMwlk0TRJDv1RGsTvCJVSpWKzGvNMtm/view?usp=sharing

1. แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 เรื่อง School day (20 ข้อ 20คะแนน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc418U_wekXChpbl3PKjc3YY1sTP3VH6uF0qpYVtq8SInO-xA/viewform

—————————————————
2. แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2 เรื่อง The amazing body (20 ข้อ 20คะแนน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k89nlB7RW8CtcGMToDepCiz3H09oZi-WsUi0K5aH_aW5Dg/viewform?usp=sf_link

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 16 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/_A8T8OVW96M)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 25 ***ข้อที่ 1เพียงข้อเดียว***

5.ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 25 ***ข้อที่1เพียงข้อเดียว***

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/_A8T8OVW96M

bancovid_09
1. รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 73-84
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา  หน้า 68-70 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 70-71
5.3 ทำแบบทดสอบออนไลน์วิชาพระพุทธศาสนา ตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/QYK8MGIaExQ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEplRPvwgY/-A4_eu3N-XavseF30I_afw/view?utm_content=DAEplRPvwgY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาพระพุทธศาสนา

https://forms.gle/9pC35SB7Dynqy55z9

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

 

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 17 กันยายน  2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่อง เวลา (หน้า 101-104)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/rejcFSdaIww
https://youtu.be/aabhAweqxtM
https://youtu.be/EGamNOLguIA

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 18 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 03แบบประเมินตัวชี้วัดฯบทที่ 3 เกมหรรษา   จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMVqG3yGkpXPhqOEsvpPPvkKJ_aT8r8NeBp6KADH3t5KMoRw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศสอบวิชาสังคมและพระพุทธ

ประกาศสอบปลายภาคศิลปะ

ให้นักเรียนเข้าทบทวนเนื้อหา
https://youtu.be/8Oq2jSptGns

จากนั้นเข้าทดสอบที่ https://forms.gle/5RDHouWDsZ65JjBe9

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การเรียนรู้ห้วง 6 – 10 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 6 กันยายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน (หน้า 74-77)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/jHY9lC1lrF0
bancovid_02
ทำแบบทดสอบด้านล่างเว็บนี้ครับ
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่  7  กันยายน   25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร      ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน-ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
https://youtu.be/wd47Kojnk1I
https://youtu.be/JV7bhLUNmrc
https://youtu.be/Ig25TTR3qcg5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่   6  เรื่อง   โอม! พินิจมหาพิจารณา
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  58,59,61,67
5.3  ทำแบบทดสอบออนไลน์  จำนวน 10  ข้อ ในเว็บไซต์
คลิกที่นี่

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1   หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4  บทที่   6   เรื่อง   โอม! พินิจมหาพิจารณา
6.2   https://youtu.be/wd47Kojnk1I
6.3   https://youtu.be/JV7bhLUNmrc
6.4    https://youtu.be/Ig25TTR3qcg
6.5    คลิกที่นี่

…………………………………………………………………….

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  7 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จากลิงก์ด้านล่างที่ครูแนบมา (ทำเฉพาะห้อง4.2,4.3,4.4)
👉🏻 https://forms.gle/BXRzL2hMyfKG19dF6

5.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร จากลิงก์ด้านล่างที่ครูแนบมา (ทำเฉพาะห้อง4.5,4.6,4.7)
👉🏻 https://forms.gle/Ko4hNjrekZTTbCm49

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
👉🏻 https://youtu.be/d3nDczRqNww

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร
👉🏻  https://youtu.be/64-ZoybKuiU

bancovid_04
 วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 ครูอิสราภรณ์
รหัสห้อง bve-rmzx-xvy
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvy
📌หลังจากเรียนเสร็จ การบ้านสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำงานค้างให้เสร็จนะคะ1.ใบงานอัลกอริทึมไข่เจียว

2. ส่งอีเมลรูปภาพของตัวเอง

3. สอบตัวชี้วัด ป 4/1                                                                                                                          4. ใบงานสืบค้นอินเตอร์เนต

5. สอบตัวชี้วัด ป.4/3                                                                                                                         6. ส่งแบบฝึกหัด บทที่ 1 /5 /8 ทางอีเมล
🙏ครูรอตรวจงานนะคะ🙏

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 8 กันยายน 2564 scijb012

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 สามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 8 ก.ย. 64) ไม่มีทำในแบบฝึกหัด (ให้เคลียร์งานเดิม)
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/322-scijb012

bancovid_06
 ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้
bancovid_07
 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป 4.22. งานวันที่ 9 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอที่กำหนดให้แล้วทำแบบฝึกหัดตาม

-หนังสือเรียน Smile หน้า 18-20

-แบบฝึกหัด Smile หน้า 14,15

4.2 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมความหมายที่อยู่ในวิดีโอลงในสมุด

ตัวอย่าง 1. Head ศีรษะ
2. Hair ผม

4.3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 14 ข้อ 2

https://drive.google.com/file/d/1e5q-V5MZ6HezSWfPKNgOt8GNb-WyKqO1/view?usp=drivesdk

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 9 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 18-19

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 18-19

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE (ยุคสมัยเเละหลักฐานทางประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=kryh3lQLb6o (สมัยประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=vjg5OVpu2sI (ลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)

https://www.youtube.com/watch?v=rpXmkIVe1Sc (หลักฐานชั้นต้นชั้นรอง)

bancovid_09
1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 29-42
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา แบบฝึกหัดที่ 1-6 หน้า 25-39 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา หน้า 40-41

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/KfTHlkriRcg
https://youtu.be/S0owiGw8uV0

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEooz_OOqA/uiB1S-zjC6a0kBKXvwYKkg/view?utm_content=DAEooz_OOqA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

https://www.canva.com/design/DAEo0juHp_k/oFyjtu__Np12cUTq3wOiSg/view?utm_content=DAEo0juHp_k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

 

 

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 10 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน (หน้า 78-80)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/jHY9lC1lrF0

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา2. งานของวันที่ 11 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 90 – 97
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=Um5PzaV0dDU
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 ให้นักเรียนกิจกรรมท้ายบทที่ 02/2  เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ  จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การเรียนรู้ห้วง 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 30 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 11 , 12 , 13)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/E_LVQnHNbNs
https://youtu.be/3UuG737YJ_Y
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 30 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1เนื่องจากการเรียนการสอนครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดแล้วสำหรับภาคเรียนที่1
4.2 การประเมินให้คะแนนครูขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบว่านักเรียนได้ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯวิชาการงานอาชีพ ตามที่ครูกำหนดเมื่อทำแล้วพับมุมในแต่ละหน้าดังนี้
1.หน้า9ข้อ1.2
2.หน้า13ข้อ4
3.หน้า24-26
ข้อ3.1,3.2,3.3
4.แบบทดสอบ
หน้า49-50
5.แบบทดสอบ
หน้า 74-75
6.ทำแบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพที่ครูส่งทางไลน์ทั้ง 2ฉบับ
(หน่วย1,หน่วย 2)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพแบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วยที่ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxWe7kFp7TtE2fkw__1anl9TKpj-QY7W-mi9s333lJ8TDhQ/viewform?usp=sf_link

แบบทดสอบ การงานอาชีพ หน่วย 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNAo1PRS1AMK_Zgnwb9BuQ–Q3Y9z3viVExMmK2x_szSAMFg/viewform?usp=sf_link

bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 31  สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร
ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
https://youtu.be/2dP48hSR-B0
https://youtu.be/eR6gseXVYl05. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในหนังสือทักษะภาษาหน้า  50-566. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4  บทที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
6.2    https://youtu.be/2dP48hSR-B0
6.3   https://youtu.be/eR6gseXVYl0

…………………………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  31 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  80,81 ,83 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7) โดยให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งให้อัดคลิปการอ่านส่งครูด้วยนะครับ ให้แนบไฟล์การอ่านตามลิงก์ด้านล่าง
👉🏻 https://forms.gle/4wKttN77VqBFvrTS8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/isZ3_XEjWK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 วิทยาการคำนวณ ป.4
วันพฤหัสบดี, 2 กันยายน · 9:00am ถึง 12:00pm
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bve-rmzx-xvyชิ้นงานให้สอบถามกับครูผู้สอนโดยตรง1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.7

2. งานของวันที่  2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด บทที่ 8
4.2 ให้นักเรียนถ่ายรูปภาพแบบฝึกหัดที่ทำแล้ว บทที่ 1 บทที่ 5 บทที่ 8 ส่งทางอีเมล (ไม่รับทางไลน์นะคะ)
4.3 เปลี่ยนชื่ออีเมลของนักเรียน เป็นชื่อจริง นามสกุล ชั้น เลขที่ (สอนในชั่วโมง วันที่ 2 กันยายน 64) ตามตัวอย่างที่ส่งให้ตามรูปภาพข้างล่างนี้นะคะ

bancovid_05
   1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 1 กันยายน 2564 scijb011

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 สามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 1 ก.ย. 64) ไม่มีทำในแบบฝึกหัด (ให้เคลียร์งานเดิม)
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน มี 2 ชุด (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/321-scijb011

bancovid_06
 ศิลปะไม่มีนะคะสอนจบแล้วค่ะกำลังออกข้อสอบปลายภาคอยู่นะคะขอให้ครูประจำชั้นช่วยบอกให้นักเรียนส่งงาน8ชิ้นงานอันเก่าด้วยนะคะส่วนงานใหม่จะนัดให้ส่งอีกครั้งนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งไปให้นะคะรายการชิ้นงานและ link ส่งงาน อยู่ข้างล่างของเว็บนี้
bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.22.งานวันที่ 2 กันยายน 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile หน้าที่ 13,16
-แบบฝึกหัด Smile หน้าที่ 12,13
https://drive.google.com/file/d/1AdWFWEyPcwPT3I2XZHjBTX62oYATnen1/view?usp=sharing

4.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 เรื่อง School day (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc418U_wekXChpbl3PKjc3YY1sTP3VH6uF0qpYVtq8SInO-xA/viewform

4.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2 เรื่อง The amazing body (20 ข้อ 20คะแนน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3k89nlB7RW8CtcGMToDepCiz3H09oZi-WsUi0K5aH_aW5Dg/viewform?usp=sf_link

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 2 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 14

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE (ยุคสมัยเเละหลักฐานทางประวัติศาสตร์)

https://www.youtube.com/watch?v=kryh3lQLb6o (สมัยประวัติศาสตร์)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.4.1-4.7

2. งานของวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 40-48
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 38-39
5.3 ทำแบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาฯ ตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/V_M2pQj_384

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEoK0Od0m8/1AYobcSvLLAFZJ4ChWZ0DA/view?utm_content=DAEoK0Od0m8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

แบบทดสอบออนไลน์ https://forms.gle/MhSCneGqu7LoGxqH9

ในรายวิชาสังคมศึกษาฯครูได้สอนครบตามตัวชี้วัดของภาคเรียนที่ 1แล้ว ขอให้นักเรียนสำรวจการทำแบบฝึกหัดของตนเองในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 8-39 ให้เรียบร้อยร้อย เพราะครูเก็บคะแนนตามแบบฝึกหัดตามที่ให้ไปคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องจะอยู่ในลิงค์การสอนที่ส่งให้ในแต่ละสัปดาห์นะค่ะ

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 3 กันยายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเล็ก) เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าการคูณ การหาร (หน้า 65 , 67)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/zw9i4NVJBSk
https://youtu.be/jcTiY9SisoA

bancovid_11

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ดูคะแนนวิทย์ที่ http://data.kruchamp.com/

 

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

 ประกาศ การสอบวิชาพลศึกษา

ประกาศ การสอบวิชาการงานอาชีพ

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

ดูรายการที่ส่งศิลปะแล้วที่  http://data.kruchamp.com/s/art.htm

การเรียนรู้ห้วง 23 – 28 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 23 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา , ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 6 , 7 , 8)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/VhKtjaMOTmA
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 23 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง 3 การ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า37–45)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 72-756.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 24 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร    ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในชีตที่แจกให้ (ชีตชนิดของคำ)
– เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน และคำอุทาน
5.3  ทำแบบฝึกทักษะภาษา หน้าที่ 42,43,44
5.4   ทำแบบทดสอบใน google   form
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 บทที่ 5 เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
6.2 ชีตชนิดของคำ
6.3  https://youtu.be/YMCZBrEE7RU
6.4  https://youtu.be/Mt5ZJZX0L30
6.5   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkAW-CdecTUzy_1m1rJsTCCttVyh_yQdpXDP19TKnv7muHg/viewform?usp=sf_link……………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  24 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  62, 63, 65, 66 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7)
👉🏻  https://forms.gle/DidWyj11Dxv2SDTx9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/BVGtJtAVkK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน google classroom ตัวชี้วัด ป 4/3 (การใช้อินเทอร์เน็ต) จำนวน 10 ข้อ **นักเรียนสามารถเข้าทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กรุณาอ่านและคิดให้ดีก่อนที่จะตอบนะคะ**

5. ลิ้งค์แบบทดสอบ https://forms.gle/cV5ZmqtKX9dL1ZBEA (เอาไว้ให้เปิดอ่านก่อน แต่นักเรียนต้องเข้าไปทำในลิงค์ google room ที่ครูส่งลิงค์ไปให้ข้างล่างนี้นะคะ👇👇👇

6. สื่อที่เข้ากัน

ห้องเรียน 4/2 https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 25 สิงหาคม 2564 scijb0103. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 74 – 78, 79 – 82   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  25 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 25สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-35
4.2 ให้นักเรียนทำแบบ
ทดสอบจากหนังสือเแบบฝึกชุดกิกรรมหน้า48-49จำนวน10ข้อ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนในหน้า17-35ให้เข้าใจและมาทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกชุดกิจกรรมในหน้า48-49จำนวน10ข้อ

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-35และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า25-42นะคะ
*สำหรับวิชาศิลปะในภาคเรียนที่1ครูสอนจบแล้วนะค่ะเดี๋ยวครูจะนัดหมายส่งงานในหน่วยที่2ในวันที่เท่าไรอีกครั้งและจะมีการสอบเก็บคะแนนอีก20คะแนนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ20ข้อนะคะและครูจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งมาก่อนหน้านี้ทั้ง8ชิ้นงานให้นักเรียนดูว่าได้คะแนนกันเท่าไรบ้างใครที่ยังไม่ส่งหรือส่งยังไม่ครบให้รีบส่งนะคะเพราะครูจะปลดเกษียณหรือหยุดทำงานที่โรงเรียนในวันที่30กันยายน2564ถ้านักเรียนไม่ส่งงานครูก็ไม่มีคะแนนให้นะคะและนักเรียนต้องไปเริ่มต้นส่งงานชิ้นใหม่กับครูคนใหม่นะคะเท่ากับนักเรียนต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่นั้นเองครูขอให้เด็กๆที่ยังไม่ส่งงานรีบทำส่งนะคะสวัสดีค่ะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.2
2.งานวันที่ 26 สิงหาคม 2564
3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
4.2ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนคำศัพท์ https://wordwall.net/th/resource/20421338https://drive.google.com/file/d/1SNltd4hudFGVECuXJfQ-L_kzyxntX8EG/view?usp=sharing
bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=4a9jJxbETZY&t=22s (ทศวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=U0mrHwptA6M (ศตวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE&t=119s (**เรื่องสหัสวรรษจะอยู่ท้ายคลิป)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 29-31 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 31-32

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/e-bVV4QWfgk

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnhreISXE/P5IfzkhmvoIXDgASESVcmQ/view?utm_content=DAEnhreISXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานการคูณ การหาร (หน้า 9 , 10)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง ค่าประมาณของจำนวนนับ
https://forms.gle/VTaeq6PiJfNHeHaR6

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WqkbpbgEh1o
https://youtu.be/s89c5WZwzZ4

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 28 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=JTSBSKN_-Vg
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำใบงานในกิจกรรมที่ 1 สรุปการเคลื่อนไหวของร่างกายจากคลิปพละหรรษา EP.1 ลงในกระดาษรายงาน กำหนดการส่งครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5.4 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทบทที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

5.5 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทที่ 2 ในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน งานที่จะต้องทำส่งมีทั้งหมด 4 งาน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การเรียนรู้ห้วง 16 – 21 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 16 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ (หน้า 2 , 3 )
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/SwTEzfPY1PsEYYp296. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/MBpaEj-Mr5k
https://youtu.be/XczWhxh4zDA
***แบบทดสอบ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำ***ทำแบบทดสอบเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ใน
https://forms.gle/4Pw7X9f1n3fVHKeM7
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง2 เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า33–36)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 69-716.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 วันที่ 17 สิงหาคม 2564**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)2. งานของวันที่ 17 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2- 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาไทย หน้า 60

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ระดับชั้น ป.4 บทที่ 3 เรื่อง ระบำสายฟ้า
6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻  https://youtu.be/bisFoLHTODk

…………………………………….

วันที่  17  สิงหาคม  2564
1.  รายวิชา ภาษาไทย (หลักภาษา)
2.  งานวันที่ 17  สิงหาคม  2564
3.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร
4.  ให้นักเรียน ศึกษาเอกสารที่แจกไปให้  เรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์   แล้วทำแบบฝึกหัดในเอกสารเรื่อง คำกริยา และคำวิเศษณ์ ด้วยค่ะ
5.  เอกสารที่แจกให้ เรื่อง  ชนิดของคำ

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 12 /19 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต                       https://forms.gle/1dgZMxZAkpatcEEq7 (ให้นักเรียนดูโจทย์ในลิงค์ที่ครูส่งให้นี้ แล้วทำในสมุดหรือกระดาษรายงาน สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ แล้วถ่ายส่งให้ในไลน์กลุ่มวิชา วิทยาการคำนวณ ) ไม่ต้องทำในclassroom นะคะ

6. สื่อที่เข้ากัน https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/  โดยเปิดหนังสือเรียนบทที่ 5 แสบต้องเสิร์ชควบคู่ไปด้วยนะคะ

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 18 สิงหาคม 2564 sciweek64

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ STEM Online ที่ http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ชมกิจกรรม Science Show
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร
5.3 ทำกิจกรรม STEM (โดยร่วมกับคนในครอบครัวได้)
กิจกรรมทั้งหมดสามารถนำมาเป็นองค์ความรู้ในชีวิตประจำวันได้

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/319-sciweek64

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 18สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า22-27
4.2 ให้นักเรียนทำรูปวงกลมสีวรรณะเย็นและระบายสีวรรณเย็นลงในสมุดวาดเขียนดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า22

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนวาดรูปวงกลมสีวรรณเย็นและระบายสีวรรณะเย็นลงในสมุดวาดเขียนโดยศึกษาจากหนังสือแบบเรียนหน้า22ซึ่งมีทั้งหมด7สีลงในสมุดวาดเขียน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า22และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า30นะคะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป. 4.2

2.งานวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม

4.2ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 11 ข้อ 9 Write about your day. เขียนเกี่ยวกับวันในหนึ่งวันของนักเรียน (ทำลงในสมุด)

4.3 ให้นักเรียนทำงานหนังสือเรียน Smile หน้า 15 Make a venn diagram. ทำแผนภาพเวนน์ (ทำลงในสมุด)
https://drive.google.com/file/d/1NOOKg__zZbwSvWrE2MmUokI4ebK3tekf/view?usp=sharing

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 19 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/0eYpzZDo35Y)โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเกณฑ์การจำเเนกหลักฐานประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/0eYpzZDo35Y

bancovid_09
1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 30-35
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 27-28 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/hCb6o9SdDbQ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnU2bQuoE/Ybuq8FNhrDOUCzffOzi2RQ/view?utm_content=DAEnU2bQuoE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 20 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 4 , 5 )

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=W0Wwwe1ZhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=aRfDowXP7Wo

bancovid_11
  1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 21 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=oUc8MUPR_QI
5.2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานตอบคำถามท้ายคลิปวีดีโอลงในสมุดรายงาน
5.3 ให้นักเรียนเข้าไปปฏิบัติกิจกรรมตามคำสั่งในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ