ข้อมูลสมมุติสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนนอกฤดูกาล

ในการวัดปริมาณน้ำฝนโดยการใช้อุปกรณ์อย่างง่ายที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนั้น หากทำตามหลักสูตรฯแล้ว อาจมีการทดลองที่อยู่นอกฤดูฝน ดังนั้น อาจใช้วิธีการฉีดน้ำเป็นฝอยแทน เพื่อสมมุติข้อมูลขึ้นมาเป็นตัวอย่าง

ข้อมูลสมมุติการวัดที่โรงเรียนจ่าการบุญ

วันที่ 2 ม.ค. 59
มีเมฆ 8 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 1.5 มิลลิเมตร ความเร็วลม 1.2 กม./ชม.

วันที่ 3 ม.ค. 59
มีเมฆ 7 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 1.0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 0.8 กม./ชม.

วันที่ 4 ม.ค. 59
มีเมฆ 2 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 2 กม./ชม.

วันที่ 5 ม.ค. 59
มีเมฆ 10 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 6.0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 20 กม./ชม.

วันที่ 6 ม.ค. 59
มีเมฆ 8 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 2.0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 10 กม./ชม.

วันที่ 7 ม.ค. 59
มีเมฆ 1 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 5 กม./ชม.

วันที่ 8 ม.ค. 59
มีเมฆ 5 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 7 กม./ชม.


41Cu_s

ข้อมูลสมมุติการวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยา สถานที่วัด สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ม.ค. 59
มีเมฆ 5 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 1.8 กม./ชม.

วันที่ 3 ม.ค. 59
มีเมฆ 8 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0.3 มิลลิเมตร ความเร็วลม 28 กม./ชม.

วันที่ 4 ม.ค. 59
มีเมฆ 4 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 4 กม./ชม.

วันที่ 5 ม.ค. 59
มีเมฆ 10 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 1.5 มิลลิเมตร ความเร็วลม 10 กม./ชม.

วันที่ 6 ม.ค. 59
มีเมฆ 8 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 1.1 มิลลิเมตร ความเร็วลม 30 กม./ชม.

วันที่ 7 ม.ค. 59
มีเมฆ 2 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 15 กม./ชม.

วันที่ 8 ม.ค. 59
มีเมฆ 4 / 10 ของท้องฟ้า ปริมาณน้ำฝน 0 มิลลิเมตร ความเร็วลม 22 กม./ชม.

การแสดงความเห็นถูกปิด