รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) วันที่ 6 ก.ค. 64

1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

3.ครูผู้สั่งและมอบหมายให้เผยแพร่ ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6 โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย (ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)
หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม
5.วิธีการ
ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ
6.สื่อวิดีโอ https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011/ (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

***หากเข้าดูไม่ได้ ให้เข้าดู vdo จาก link นี้  http://homeroom.kruchamp.com/?p=537

การแสดงความเห็นถูกปิด