การเตรียมการทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ชั้น ป.4

การเตรียมการทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

 

การทดสอบแป้งในพืช
สารละลายไอโอดีน
ใบเฟื้องฟ้าด่าง

ใส่ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น