จำนวนหัวใจของสัตว์

 • สัตว์จำพวกปลา มีหัวใจ 2 ห้อง
 • สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก มีหัวใจ 3 ห้อง
 • สัตว์เลื้อยคลาน มีหัวใจ 3 ห้อง
 • สัตว์จำพวกนก มีหัวใจ 4 ห้อง
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีหัวใจ 4 ห้อง

ตัวอย่าง

 • ปลากัด 2 ห้อง

  อึ่งอ่าง 3 ห้อง

  โลมา 4 ห้อง

  งูดิน 3 ห้อง

  จิ้งจก 3 ห้อง

  กบ 3 ห้อง

  ฉลาม 2 ห้อง

  กิ้งก่า 3 ห้อง

  ลิง 4 ห้อง

  จระเข้ 4 ห้อง

  ไก่ฟ้า 4 ห้อง

  คางคก 3 ห้อง

การแสดงความเห็นถูกปิด