ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงกับการหายใจของพืช

ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงกับการหายใจของพืช

1. เวลากลางวัน

เวลากลางวัน พืชมีการหายใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนในเวลากลางวันพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจและปล่อยออกสู่สิ่วแวดล้อมแล้วนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และพืชจะปล่อยก๊าซออกซิเจนเป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงออกสู่สิ่งแวดล้อม

2. เวลากลางคืน

เวลากลางคืน พืชจะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือมีกาสังเคราะห์ด้วยแสงน้อยมาก เพราะปริมาณแสงมีไม่เพียงพอ พืชจะใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์ออกมา เพราะฉะนั้น เราไม่ควรนำต้นไม้ไปไว้ในห้องนอนเวลากลางคืน

ครูแชมป์ พิริยะ ตระกูลสว่าง

ใส่ความเห็น