สื่อเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น ป.4

สื่อ vdo เรื่องแสงและการมองเห็น
1. แหล่งกำเนิดแสง

2. การเคลื่อนที่ของแสงตัวกลางโปร่งแสง

การเกิดเงา

ใส่ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น